Vrijzinnig Assen

VVP

Lichtik iz Gotz welt

Lichtik iz Gotz welt

(VOL LICHT IS GODS WERELD)

Kom kinderen, het voorjaar roept. De hemel is blauw, de lucht helder en overal ruikt het heerlijk naar de nieuwe bloemen. Ren toch heerlijk door het veld!  Zing en dans mee met de vogels, hoe heerlijk is Gods wereld!

Pelgrimspad in Noorwegen

Pelgrimspad in Noorwegen

In de zomer van 2018 liep Marian Dikken een deel van het Pelgrimspad van Oslo naar Trondheim in Noorwegen, en wel de laatste 250 km. van Dovre naar Trondheim. Op de inspiratiemiddag van 28 februari jl. hebben we via de vele foto’s kunnen meegenieten van de natuur, de stilte, de weidsheid langs dat pad.

Heilige onrust

Heilige onrust

EEN PELGRIMAGE NAAR HET HART VAN RELIGIE.

Frits de Lange, auteur van het boek dat hierboven aangekondigd staat, is deze avond onze gast. Hij is geen onbekende voor Vrijzinnig Assen. In het verleden ging hij regelmatig in de gezamenlijke diensten van de VVP en de Jozefkerk voor.

Vormen

Vormen

Het is eigenlijk opmerkelijk dat we wel het woord ‘verspreking’ kennen, maar een woord als ‘verlezing’ (zelfs de spellingscontrole van mijn computer herkent het niet) komt niet voor. Toch gebeurt het regelmatig dat ik een woord meen te lezen dat er bij nader inzien niet staat. Dat kan bijzonder hilarische momenten opleveren, maar vaker nog onrust omdat ik een gelezen zin niet begrijp door die ‘verlezing’. 

Hoe nu verder ...

Hoe nu verder ...

Esther 2: 1-17
De Perzische koning Ahasveros neemt na een strenge selectie de joodse Esther, nicht en pleegdochter van Mordechai, als nieuwe jonge vrouw omdat zijn huidige vrouw zich op een feest beslist niet wil laten tonen aan alle aanwezige mannen.

Ontembare werkelijkheid

Ontembare werkelijkheid

Het is koffiepauze. De gesprekken waaieren alle kanten op en er is geen moment van verveling. Dan rolt plotseling, haast als een terzijde, de volgende zin het gesprek binnen: ‘De werkelijkheid laat zich niet temmen.’ Stilte. Even een pas op de plaats. Want deze woorden openen een scala aan associaties.

S-woord

S-woord

De maand van de spiritualiteit is al weer een poosje onderweg. Een hele maand lang kunnen we genieten van allerlei spirituele uitstapjes van een hoogstpersoonlijke weg naar binnen of juist de blik naar buiten gericht. Waarom eigenlijk een maand lang?

Oud en nieuw

Oud en nieuw

Aldus luidde het thema van de gezellige, druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst die we hielden in het Odd Fellowhuis op 6 januari jl.
Zowel oud als nieuw kwamen aan de orde door de bijdragen van de bestuursleden Betteke de Groot en Wim Postma.

[12 3 4 5  >>