Vrijzinnig Assen

VVP

Weldadig verlicht?

Weldadig verlicht?

Jaja, het was weer een feest van ontmoeting op zaterdag 15 september jl., met als thema 'Weldadig verlicht?'
Vanuit alle windstreken kwamen (vrijzinnige) geloofsgenoten naar het fraaie Koloniekerkje van Frederiksoord-Wilhelminaoord.

Woordeloos bestaan

Woordeloos bestaan


Rechters 19 vertelt een bizar verhaal over een Leviet die na een ruzie met zijn bijvrouw haar na 4 maanden ging halen bij haar vader. Onderweg naar huis kwamen ze in Gibea waar ze onderdak kregen bij een oude man. 

Zoekbeeld

Zoekbeeld

Voor het eerst hoorde ik dit woord bewust tijdens een boeiende en enthousiasmerende lezing over het FochteloĆ«rveen. Tegenwoordig kan een dergelijk verhaal niet meer verteld worden zonder een PowerPoint-presentatie. Geen probleem. Prachtige plaatjes van vogels, planten en vlinders. 

De tamarisk

De tamarisk

TAMARIX APHYLLIA

Abraham plantte te Berseba een tamarisk en riep daar de naam van de Here de eeuwige God aan
[Gen. 21:33, NBG]

Twee (of meer)

Twee (of meer)

Diegenen, die met de bijbel opgegroeid zijn zullen de titel boven dit stukje naar alle waarschijnlijkheid meteen in gedachten aanvullen: 'Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik zelf aanwezig'. 
Maar nee.
Het is heel wat anders.

De linze

De linze

LENS CULINARIS

En Jakob had een kooksel gekookt; en Ezau kwam uit het veld, en was moede. En Ezau zeide tot Jakob: Laat mij toch slorpen van dat rode, dat rode daar, want ik ben moede; daarom heeft men zijn naam genoemd Edom 

De Kracht van leden

De Kracht van leden

Donderdag 27 september van 17.30 tot 20.00 uur.
Het thema van ons jaarprogramma luidt: Kracht van kwetsbaarheid...?  Vandaar de titel voor deze eind-namiddag begin-avondbijeenkomst. Waarin schuilt die kracht, wellicht juist in onze kwetsbaarheid?

Geliefd

Geliefd

De familie van Klaas Hendrikse kondigt het overlijden van hun geliefde echtgenoot, (schoon)vader en opa op de volgende manier aan.

Verdrietig om wat is
Dankbaar voor wat was

Zoeken

Contact

VVP Assen

secretaris:
J. van den Poll
tel. 0592 - 37 30 50
vvpassen@gmail.com

VVP Assen op Twitter

Agenda

27 Sep 2018
Odd Fellowhuis

De kracht van de Leden


28 Sep 2018
Overige

Bestuursvergadering


30 Sep 2018
Doopsgezinde kerk

Kerkdienst VVP Assen: Foekje Dijk


11 Okt 2018
De Schulp

Levenkring


11 Okt 2018
De Schulp

Leerkring