Vereniging van Vrijzinnige Protestanten

VVP

Met liefde!

Met liefde!

Het gelegenheidsensemble 'Con Amore' maakte helemaal deze naam waar: met liefde werd er gemusiceerd.
Aan het begin van de inspiratieochtend op zondag 7 mei werd de kaars aangestoken met de woorden: 'Waar de taal ophoudt, begint de muziek', ...

Conflict? Kijk eens anders!

Conflict? Kijk eens anders!

En dat anders kijken, dat lukte wel op donderdagavond 30 maart jl. in het logegebouw aan de Prins Hendrikstraat.
Velen waren gekomen, met in de kielzog hun eigen, soms levenslang, worstelen met persoonlijke conflicten.

Licht en schaduwzijden

Licht en schaduwzijden

De mens is uiterlijk bepaald geen zebra, maar daarom kan het nog geen kwaad om eens te kijken naar de licht en schaduwkanten die onmiskenbaar de binnenkant van een mensenleven kleuren. Het besef, dat deze beide zijden binnen in één mens bestaan, daagt niet bij iedereen.

Feest zonder appeltaart

Feest zonder appeltaart

Ds. Albert Klok (Remonstrants predikant in Meppel en Hoogeveen) sprak op donderdagmiddag 2 maart jl. naar aanleiding van het destijds verschenen boek van ds. Klaas Hendrikse over het bestaan van God.


Naamloos

Naamloos

Iedere keer wanneer ik de krant openvouw komen mij verhalen van verschrikking onder ogen. Gruweldaden die de adem doen stokken. Wat is dat toch in mensen, om een medemens bewust zowel lichamelijk als geestelijk zodanig te doen lijden, dat slechts woordeloze verbijstering rest.

Lef om op weg te gaan

Lef om op weg te gaan

Lucas 9: 51-62 beschrijft de tocht van Jezus naar Jeruzalem, waar hij zal sterven. Een Samaritaans dorp weigert hem de toegang omdat Jeruzalem het reisdoel is. Jezus draait zich om en vervolgt zijn weg. Keer je om en behoud je eigen goede pad met respect voor het anders zijn van anderen.

Zorg om goed te doen

Zorg om goed te doen

Een zonnige zondagochtend op 12 maart jl. Velen komen naar de lezing met bovengenoemde titel.
Opvallend is, dat de manier waarop Elma van 't Riet en Petra de Kruijf het onderwerp 'zorg om goed te doen' aan de orde stellen, deze zorg ook weerspiegelt.

Vermoedens en feiten

Vermoedens en feiten

Het zijn en blijven vreemde weken. Het nieuws wordt in hevige mate gekleurd door de aanstaande verkiezingen. Politici buitelen over elkaar heen in gevatte quotes en beschuldigend wijzende vingertjes en staan plotseling pal achter dat wat tot voor kort nog naar het rijk der fabelen gewezen werd.

Zoeken

Contact

VVP Assen

secretaris:
J. van den Poll
tel. 0592 - 37 30 50
vvpassen@gmail.com

VVP Assen op Twitter

Agenda

24 Jan 2018
De Schulp

Levenkring


24 Jan 2018
De Schulp

Leerkring


28 Jan 2018
Doopsgezinde kerk

Kerkdienst VVP Assen Foekje Dijk


08 Feb 2018
Overige

Programma commissie


08 Feb 2018
Overige

Jongerenkring