Vrijzinnig Assen

VVP

Vrijzinnig Hulpfonds Assen

Vrijzinnig Assen heeft een fonds ingesteld dat bedoeld is om mensen die krap bij kas zitten het leven iets gemakkelijker te maken. De aanleiding voor dit fonds was een donatie van een van onze leden. Onze bedoeling is dat dit fonds door donaties verder groeit, waardoor zoveel mogelijk mensen van dit fonds gebruik kunnen maken.

Wanneer kunt u een beroep doen op het fonds? Dit kan als u (of iemand die u kent) zelf onvoldoende middelen heeft voor incidentele uitgaven, of voor deelname aan activiteiten. Bij incidentele zaken kunt u denken aan het reparatie of vervanging van huishoudelijke apparaten. Bij activiteiten kunt u denken aan lidmaatschap van een vereniging of het bezoek van een film of concert. In alle gevallen gaat het om een bijdrage in de kosten, dus geen volledige financiering.

Kent u iemand die voor hulp in aanmerking komt? Of een gezin dat wel een extraatje kan gebruiken? Geef hen een seintje dat ze contact kunnen opnemen met de penningmeester van Vrijzinnig Assen. Ook voor nadere informatie en donaties kunt u bij hem terecht. Luit Havinga: penningmeester@vrijzinnigassen.nl, 06 52311993.