Vrijzinnig Assen

VVP

Kerkdiensten

Kerkdiensten

Traditie is niet het koesteren van de as, maar het doorgeven van het vuur.

Vrijzinnig Assen houdt 23 diensten per jaar. Vier diensten worden samen met de Hervormde Wijkgemeente Jozefkerk in de Jozefkerk gehouden, tweemaal met de eigen predikant, tweemaal met een gastpredikant. De eigen predikant vervult ongeveer de helft van het aantal vieringen. Voor de overige worden gastpredikanten uitgenodigd. De volledig eigen vieringen vinden plaats in het gebouw van het Apostolisch Genootschap.

De diensten zijn een combinatie van het vieren van en het stilstaan bij het leven. De traditie speelt hierbij een centrale rol. Daarbij wordt de Bijbel (kritisch) onderzocht op haar actualiteit. Maar ook hedendaagse gedichten spelen een rol. Dichters proberen vaak woorden te vinden voor gedachten waar geen woorden voor zijn. Muziek is vaak een onderdeel van de viering, samen met het zingen.

De vieringen zijn een speurtocht naar waar het leven ten diepste om gaat. Waar wordt een houvast gevonden wanneer er stagnatie optreedt? Er wordt gevierd dat er meer is dan het gewone. Dat meer wordt ook wel God genoemd. Of een van de vele andere namen die er toe doen. Samen wordt gezocht naar een Aanwezigheid die groter is dan de mens zelf. Op de zondagmorgen biedt de viering een vluchtheuvel in de tijd. Daarna, door elkaar geïnspireerd, gaat de adem van de Geest voor als gids voor de toekomst.

In de agenda hiernaast kunt u zien wanneer de volgende kerkdienst is.
Een overzicht van alle kerkdiensten van dit jaar vindt u HIER.

.

 

Deel dit