Vrijzinnig Assen

VVP

Nieuws

Literatuur als inspiratie

Literatuur als inspiratie

Op zondag 15 mei 2022 houdt Hetty Zock in het gebouw van het Apostolisch Genootschap een lezing over 'Harry Potter en de zin van het leven'. Het aanvangstijdstip is 14.30 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 16.30 uur.
Er mag dan geklaagd worden over 'ontlezing', de vuistdikke boeken over Harry Potter worden (nog steeds) verslonden; zowel door jongeren als ouderen, trouwens.

IS DE OPENHEID VERLOREN GEGAAN?

anderen

Soms lijkt het alsof onze openheid verloren is gegaan: niet alleen in het landschap dat wordt volgebouwd, maar ook in de manier waarop wij anderen tegemoet treden. Hoe komen we uit onze bubbels?
Voorganger Jasper van der Horst loopt op historische grond in de buurt van Zwolle en gaat op zoek naar dingen die ons open maken.

Bekijk de video »

Uitzicht

anderen

Op 19 september zouden alle Drentse vrijzinnigen elkaar kunnen ontmoeten in de Grote kerk van Emmen. Vanwege de corona-maatregelen is deze bijeenkomst niet doorgegaan. Wel hebben de voorgangers samen een filmpje gemaakt. Het gaat over uitzicht, onder andere het vooruitzicht van alsnog een ontmoeting in het voorjaar van 2022.

Bekijk de film »

Lintje voor Marian Dikken

Lintje voor Marian Dikken

Op de tonen van 'Binnenkomst van de notabelen' van François Couperin kwamen ze binnen: burgemeester Marco Out met familie en vrienden van Marian.
De burgemeester sprak eerst in het algemeen over Vrijzinnig Assen. Onder een andere naam, maar met dezelfde beginselen bestond Vrijzinnig Assen vorig jaar 115 jaar.

Zin in Zondag

Zin in Zondag

Voor iedereen die thuis de rust of de tijd niet vindt voor bezinning. Het kan stimuleren om samen met anderen daar wel aandacht aan te besteden en ervaringen uit te wisselen. Bezinning is niet gebonden aan leeftijd, geloof of opleiding; iedereen is dus van harte welkom.

De Verdieping

De Verdieping

De Verdieping in Assen is een initiatief voor denken en debatteren over actuele en zingevingsonderwerpen. Kritisch, met open vizier. Zonder vooringenomenheden en knellende denkkaders.
De Verdieping wil mensen met elkaar in gesprek brengen. Samen filosoferen scherpt de geest en nodigt uit om voortdurend te blijven nadenken.