Vrijzinnig Assen

VVP

Literatuur als inspiratie

Op zondag 15 mei 2022 houdt Hetty Zock in het gebouw van het Apostolisch Genootschap een lezing over 'Harry Potter en de zin van het leven'. Het aanvangstijdstip is 14.30 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 16.30 uur.
Er mag dan geklaagd worden over 'ontlezing', de vuistdikke boeken over Harry Potter worden (nog steeds) verslonden; zowel door jongeren als ouderen, trouwens.

hetty zock02In deze lezing wordt betoogd dat de boeken zo aanspreken, niet alleen omdat ze leuk, spannend en humoristisch zijn, maar ook omdat ze gaan over algemeen menselijke, existentiële thema's: angst en frustratie, liefde en vriendschap, de strijd tussen goed en kwaad, dood, opoffering en het vinden van een doel in je leven. J.K. Rowling put daarbij op creatieve wijze uit sprookjes, mythen, de christelijke traditie en de hedendaagse cultuur.

Lezen kan dienen als ontspanning of om iets te leren, maar kan je ook op een andere manier naar jezelf doen kijken. Goede romans, zoals een bekend gezegde luidt, helpen niet zozeer aan het leven te ontsnappen maar om te leren leven.
Dat wordt geïllustreerd aan de hand van Harry Potter. Daarnaast gaat het ook over vragen als: Welk boek heeft uw leven veranderd? Wat is voor u zelf 'zinvolle' literatuur?

Hetty Zock is religiepsycholoog en als bijzonder hoogleraar Geestelijke Verzorging namens het KSGV en de VVP verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast heeft zij een eigen bureau voor training en coaching/supervisie aan pastores en geestelijk verzorgers. www.hettyzock.nl

Tijdstip:  zondag 15 mei  14.30-16.30 uur
Locatie:  Apostolisch Genootschap, Selma Lagerloflaan 5 9406KB Assen

 

 

Deel dit