Vereniging van Vrijzinnige Protestanten

VVP

Klaagcultuur

Klaagcultuur

'Je zult het maar meemaken!' Zijn stem davert door de ruimte. Het is een druilerige namiddag, en we zitten verzameld rondom een grote tafel in een gesprekskring, waar de klaagcultuur, die huidige tijd kleurt, ter sprake komt. Nogmaals klinkt zijn stem: 'Je zou ze... !'


Net tevoren was aan iemands lippen ontsnapt dat 'de jeugd van tegenwoordig' altijd iets te klagen heeft, het zijn prinsjes en prinsjes, rupsjes nooitgenoeg. Hoe is dat toch zo gekomen? 'En dan lopen ze ook nog in vodden. In een met opzet kapot gemaakte spijkerbroek komen ze naar de begrafenis van oma. Onze voorouders zouden zich in hun graf omdraaien,' vult een ander aan.


Tja, het is ontegenzeggelijk waar. Er wordt momenteel veel geklaagd. En natuurlijk is er reden tot zorg. Maar de meeste klaagzangen komen toch voort uit de mond van het verongelijkte specimen mens, dat niet tevreden is. Het gesprek waaiert verder. Kennelijk heerst er zoveel onzekerheid, dat de basisveiligheid is of wordt aangetast. Zou misschien de ontzuiling hierin ook een handje hebben? De basiszekerheden van destijds, die stevig ondersteund werden door onwrikbare zuilen ... De kracht van deze zuilen is afgebrokkeld en velen voelen zich op een bepaalde, niet te verwoorden wijze verweesd achtergelaten.


De aanvankelijke ietwat bozige blikken verdwijnen en bekommernis doet haar intrede. Ach ja, de tijden zijn zo snel veranderd. Onze kinderen hebben geen weet meer van de armoede, de strijd om het bestaan die vorige generaties teisterde. De meesten van hen hebben nooit echt geleerd dat leven zwoegen is. En wanneer dat besef dan tenslotte doordringt bij de gesprekspartners, dan zien we niet alleen meer de onvrede van een verwend kind dat klaagt. Dan is er ook oog voor de (jonge)mens die door ervaring leert dat het leven niet op een presenteerblaadje wordt aangeboden.
Dan, plotseling, zet Nietzche een voet tussen de deur, wanneer iemand citeert: 'Is alle wenen niet een klagen? En alle klagen niet een aanklagen?'


Het wordt stil. In dit zwijgen rust de onbenoembaarheid der dingen.
De gespreksmiddag, die nogal stevig ingezet werd, gaat bijna geruisloos over in een stiltebijeenkomst, waar ruimte geschapen wordt voor inkeer en bezinning. Ja, klagen kan ook gevoeld worden als een aanklacht: waar hebben wij, als geloofsgemeenschappen, misschien ook mensen in de kou laten staan, waar niet omgekeken naar elkaar?
We concluderen: laten we, in plaats van klagen over de klaagcultuur, elkaar liever een zegen meegeven voor onderweg naar een onzekere toekomst.

 

Oktober 2017
Foekje Dijk

 

 

Deel dit

Zoeken

Contact

VVP Assen

secretaris:
J. van den Poll
tel. 0592 - 37 30 50
vvpassen@gmail.com

VVP Assen op Twitter

Agenda

25 Feb 2018
Jozefkerk

Kerkdienst gezamenlijk VVP Assen en wijkgemeente Jozefkerk Foekje Dijk


01 Maa 2018
De Schulp

Levenkring


01 Maa 2018
De Schulp

Leerkring


08 Maa 2018
Overige

PRed Commissie


09 Maa 2018
Overige

Bestuursvergadering