Vrijzinnig Assen

VVP

Wetenswaardigheden

Wetenswaardigheden

... Planten met zaad ...

... Planten met zaad ...

God zei: "Er moet van alles groeien op het land. Planten met zaad en bomen met vruchten". En zo gebeurde het.
[Genesis 1:11, BGT]

En in de Bijbel vind je ze dan ook volop.
Ze worden vermeld in diverse bijbelboeken.

De linze

De linze

LENS CULINARIS

En Jakob had een kooksel gekookt; en Ezau kwam uit het veld, en was moede. En Ezau zeide tot Jakob: Laat mij toch slorpen van dat rode, dat rode daar, want ik ben moede; daarom heeft men zijn naam genoemd Edom 

De tamarisk

De tamarisk

TAMARIX APHYLLIA

Abraham plantte te Berseba een tamarisk en riep daar de naam van de Here de eeuwige God aan
[Gen. 21:33, NBG]

De ceder

De ceder

CEDRUS LIBANI

Zie, Assur was een ceder op den Libanon, schoon van takken, schaduwachtig van loof, en hoog van stam, en zijn top was tussen dichte takken
[Ezechiël 31:3, StV]

Distels en doornen

Distels en doornen


Want gelijk het geluid der doornen onder een pot is, alzo is het lachen eens zots. Dit is ook ijdelheid
[Prediker 7: 6, StV]


De lelie

De lelie


LILIUM AURATUM

Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren
[Hooglied 2: 2, StV]

[12 3  >>