Vereniging van Vrijzinnige Protestanten

VVP

ANBI gegevens

 

VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN, AFD. ASSEN

De belastingdienst erkent de VVP afd. Assen als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling.
Donaties, giften en legaten aan de vereniging kunnen daardoor bij de belastingaangiften als aftrekpost vermeld worden.

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, afd. Assen
Groepsbeschikking: 136
RSIN/Fiscaal nummer: 816390137
Kamer van Koophandel nummer: 40045355
Postadres secretariaat: Voorstebree 7, 9403JD Assen
Emailadres: vvpassen@gmail.com

 

DOELSTELLING

De vereniging heeft tot doel binnen de protestantse kerken in Nederland vrijzinnige elementen uit te dragen en te versterken, in het bijzonder in Assen en omgeving. In dit kader wil zij ook de godsdienstige en kerkelijke belangen van haar leden, inclusief dat wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, behartigen.

De vereniging tracht haar doelen onder meer te bereiken door:

  • het organiseren van kerkdiensten en andere bijeenkomsten
  • geïnteresseerden laagdrempelig te ontvangen
  • onderdeel te zijn van de landelijke Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
  • samen te werken met andere kerkgenootschappen en organisaties
  • het steunen van de verspreiding van het vrijzinnige gedachtegoed via de diverse media

 

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

Download pdf-bestand

 

BESTUUR

J. Dijks, voorzitter
W.F. Postma, penningmeester en 2e voorzitter
A.H. de Groot 2e penningmeester
J.H. van den Poll-van Gerner, secretaris
T.H. Held-Roodhuizen, 2e secretaris

 

BELONINGSBELEID

bestuurders en eventuele vrijwilligers zijn onbezoldigd, ontvangen eventueel een vergoeding voor gemaakte kosten na declaratie hiervan.
De vereniging heeft geen personeel.
De voorganger heeft als z.z.p.-er een deeltijd contract.

 

JAARVERSLAG

Download pdf-bestand

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Download pdf-bestand

 

 STATUTEN

Download pdf-bestand

 

NOTITIE OVER DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN EN BEGUNSTIGERS

Download pdf-bestand

 

 

Zoeken

Contact

VVP Assen

secretaris:
J. van den Poll
tel. 0592 - 37 30 50
vvpassen@gmail.com

VVP Assen op Twitter

Agenda

19 Jan 2018
Overige

Bestuursvergadering


24 Jan 2018
De Schulp

Levenkring


24 Jan 2018
De Schulp

Leerkring


28 Jan 2018
Doopsgezinde kerk

Kerkdienst VVP Assen Foekje Dijk


08 Feb 2018
Overige

Programma commissie