Vrijzinnig Assen

VVP

Contactgegevens

 

SECRETARIS
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Annie Baerends-Schaap,
06 1414 5978
secretaris@vrijzinnigassen.nl

 

VOORGANGER
Jasper van der Horst
06 2059 8381
voorganger@vrijzinnigassen.nl

 

PENNINGMEESTER
Luit Havinga
06 5231 1993
penningmeester@vrijzinnigassen.nl

BANKREKENING
NL39 INGB 0000 8231 39 
t.n.v. Ver van Vrijzinnige Protestanten Afd Assen

 

WEBMASTER
Heeft u opmerkingen over de site dan kunt u contact opnemen met:
Mariëtte Louis
vrijzinnig-assen@myfrogs.nl