Vereniging van Vrijzinnige Protestanten

VVP

Gesprekskringen

Er is geen betere methode om de eigen mening te scherpen, dan in dialoog met een ander. Samen zoeken naar zin in een soms zinloze wereld. Een zoektocht ondernemen naar ethische, filosofische of theologische vragen die geen eenduidig antwoord kennen. Dit kan een mens niet in haar of zijn eentje. Daar is een tegenover nodig. Die zoeken we op deze wijze bij elkaar.
Het materiaal wordt o.a. aangereikt door bijbelse geschriften, krantenartikelen en actuele gebeurtenissen. Vergeet niet de kracht van de eigen mening, ideeën of ervaring die getoetst wordt in een gemeenschappelijk zoeken.
Inspirerende en verrassende ontmoetingen die een mens wijzer maken.

LEVENKRING

In de zogenoemde 'levenkring' gaan we aan de hand van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament op zoek naar de waarde van dit oeroude proza voor mensen, levend in het huidige technologische en digitale, maar vooral ook weerbarstige tijdperk dat grote vragen oproept. Zo worden vergeten bijbelgedeelten in herinnering geroepen en uitgelegd; tevens bieden deze teksten aanleiding om te kijken welke plaats de hedendaagse mens inneemt in de (religieuze) keuzemomenten waar het leven ons onmiskenbaar voor stelt.

DATA: 20 september, 2 november en 13 december 2017;
24 januari, 1 maart, 11 april 2018
TIJDSTIP: 14.30 -16.15 uur
LOCATIE: De Schulp, Buizerdstraat 13, 9404BB Assen
OPGAVE: Foekje Dijk 0529-435598 of steen.dijk@planet.nl

LEERKRING

In de 'leerkring' buigen we ons aan de hand van boeiende (kranten)artikelen over allerlei religieuze, filosofische, psychologische en culturele vraagstukken. Hoe, en van waaruit, bepaal je als mens je houding ten opzichte van de grote vragen en onontkoombare dilemma's die zich aandienen in het leven. Als hier al een antwoord op is, hoe geef je dan handen en voeten aan de opdracht waarvoor een mens gesteld is. Samen hierover praten kan bijdragen tot een dieper verstaan van het mens-zijn.

DATA: 20 september, 2 november en 13 december 2017;
24 januari, 1 maart, 11 april 2018
TIJDSTIP: 19.30- 21.15 uur
LOCATIE: De Schulp, Buizerdstraat 13, 9404BB Assen
OPGAVE: Foekje Dijk 0529-435598 of steen.dijk@planet.nl
 

'JONGEREN'KRING

De titel suggereert, dat deze kring alleen bezocht wordt door jonge mensen. De bezoekers zijn weliswaar jong van hart, maar gemiddeld toch ouder dan 50 jaar. Ook hier geldt, dat er geen betere methode bestaat om de eigen mening te scherpen dan in de dialoog met elkaar. Grote en kleine levensvragen komen aan de orde. Ook de kwetsbaarheid van de leden zelf mag gezien worden.
Waar het vooral om gaat is om als redelijk recent aangemelde leden elkaar - en de VVP - te leren kennen.
Vandaar ook de benaming jongerenkring.

DATA: 5 oktober om 18.00 uur, te beginnen met een warme maaltijd , 15 november en 6 december 2017, 8 februari en 21 maart 2018 van 20.00–22.00 uur, en afsluitend met een maaltijd op 3 mei 2018.

 

Deel dit

Zoeken

Contact

VVP Assen

secretaris:
J. van den Poll
tel. 0592 - 37 30 50
vvpassen@gmail.com

VVP Assen op Twitter

Agenda

25 Feb 2018
Jozefkerk

Kerkdienst gezamenlijk VVP Assen en wijkgemeente Jozefkerk Foekje Dijk


01 Maa 2018
De Schulp

Levenkring


01 Maa 2018
De Schulp

Leerkring


08 Maa 2018
Overige

PRed Commissie


09 Maa 2018
Overige

Bestuursvergadering