Vereniging van Vrijzinnige Protestanten

VVP

Kerkdiensten

Kerkdiensten

Traditie is niet het koesteren van de as, maar het doorgeven van het vuur.

De VVP houdt 24 diensten per jaar. Vier diensten worden tezamen met de Doopsgezinde Gemeente gehouden. Eveneens vier diensten vinden plaats samen met de Hervormde Wijkgemeente Jozefkerk in de Jozefkerk, tweemaal met de eigen predikant, tweemaal met een gastpredikant. De eigen predikant vervult ongeveer de helft van het aantal vieringen. Voor de overige worden gastpredikanten uitgenodigd. De volledig eigen vieringen vinden plaats in de Doopsgezinde kerk.

De diensten zijn een combinatie van het vieren van en het stilstaan bij het leven. De traditie speelt hierbij een centrale rol. Daarbij wordt de Bijbel (kritisch) onderzocht op haar actualiteit. Maar ook hedendaagse gedichten spelen een rol. Dichters proberen vaak woorden te vinden voor gedachten waar geen woorden voor zijn. Muziek is vaak een onderdeel van de viering, samen met het zingen.

De vieringen zijn een speurtocht naar waar het leven ten diepste om gaat. Waar wordt een houvast gevonden wanneer er stagnatie optreedt? Er wordt gevierd dat er meer is dan het gewone. Dat meer wordt ook wel God genoemd. Of een van de vele andere namen die er toe doen. Samen wordt gezocht naar een Aanwezigheid die groter is dan de mens zelf. Op de zondagmorgen biedt de viering een vluchtheuvel in de tijd. Daarna, door elkaar geïnspireerd, gaat de adem van de Geest voor als gids voor de toekomst.

In de agenda hiernaast kunt u zien wanneer de volgende kerkdienst is.
Een overzicht van alle kerkdiensten van dit jaar vindt u HIER.

.

 

Deel dit

Zoeken

Contact

VVP Assen

secretaris:
J. van den Poll
tel. 0592 - 37 30 50
vvpassen@gmail.com

VVP Assen op Twitter

Agenda

25 Feb 2018
Jozefkerk

Kerkdienst gezamenlijk VVP Assen en wijkgemeente Jozefkerk Foekje Dijk


01 Maa 2018
De Schulp

Levenkring


01 Maa 2018
De Schulp

Leerkring


08 Maa 2018
Overige

PRed Commissie


09 Maa 2018
Overige

Bestuursvergadering