Vrijzinnig Assen

VVP

Zin in de ouderdom

Zin in de ouderdom

De Inspiratiebijeenkomst op 20 april had als thema 'Zin in de ouderdom'. De spreker was Jan van Baardwijk, die samen met René Rosmolen een boek schreef over ouderdom met dezelfde titel. Jan van Baardwijk is predikant in Amersfoort en merkte ook daar dat ouderenwerk, zoals dat al zo lang plaatsvond in kerken, niet meer van deze tijd is.

Jaren geleden kregen kerkleden vanaf 70 jaar een attentie op bijzondere dagen. Die leeftijd werd verhoogd naar 75, naar 80, 85 en tenslotte naar 90. Men vroeg zich af of ouderen die aandacht willen. Moeten er ouderenreisjes worden georganiseerd? Veel van hen gaan toch zelf op reis?
In Amersfoort startte de Bergkerk in 2009 een ouderenproject met de mooie naam 'Onder de vijgenboom'. Het accent kwam te liggen op: wat betekent ouder worden, moeten we er iets mee in de kerk en wat zijn de zingevingsvragen.

In de laatste halve eeuw is de levensloop heel anders geworden, de gemiddelde levensverwachting van mannen is 77 jaar, van vrouwen 82.
En er is meer veranderd. Onze levensloop is niet meer zo vaststaand vanwege het grote keuzepallet.
Jongeren met hun authenticiteit en zelfsturing schuiven de volwassenheid vooruit en krijgen op steeds latere leeftijd kinderen. In zo’n cultuur word je anders oud en ga je ook in de ouderdom individuele keuzes maken. Ouderen willen graag jong en vitaal blijven, ook vanwege de beeldvorming in de maatschappij: jong is goed, zelfs beter.

Het is vaak moeilijk om van heersende trends afstand te nemen. Jan van Baardwijk bepleit om creatief te zijn en tot een andere benadering te komen.
Ouderen zijn lichamelijk volgroeid, gaan naar een eindvorm van het leven. Het is
geen restfase, maar een zelfstandige levensfase met eigen taken, schoonheid en waardigheid.
Ouderen vormen een levend archief van een (familie)geschiedenis en, zou je kunnen zeggen, de functie van ouderen is om het nieuwe leven te begroeten namens alle voorgaande generaties.

De bezoekers van deze Inspiratiebijeenkomst bekeken foto’s, gemaakt voor het project 'Onder de vijgenboom'. Foto’s met het thema 'De lens wekt de gratie'.
Ouderen gingen er voor zitten om gefotografeerd te worden. Wat een schoonheid zit erin: lijnen in het gezicht, geschiedenis in handen. Het toont gratie én kwetsbaarheid.
Als oudere in het licht staan. Dat verbeeldde Rembrandt met een schilderij waarop hij de oude priester Simeon en de jonge Anna schilderde. Alle nadruk valt op de oude man, hij staat in het licht, mag gezien worden.

Wat in deze levensfase wezenlijk is, volgens Jan van Baardwijk, is contacten in stand houden, op orde komen met dingen uit het verleden die onaf zijn,
dankbaar zijn voor de goede dingen, ontspanning voor lichaam en geest,
beweging, je eigen sterfelijkheid aanvaarden.

Na het horen van al deze leerzame woorden en het bekijken van die sprekende afbeeldingen werd het tijd voor de pauze: iets drinken, iets eten en/of het boek 'Zin in de ouderdom' kopen. Na de pauze waren er vooral nog veel mooie afbeeldingen en foto's te zien, zoals van Lucian Freud, Sam Drukker en Kate Kolwitz. We hoorden het gedicht Genesis van Ida Gerhardt.

Misschien hebben we toch wel, of meer 'Zin in de ouderdom' door al deze uitleg in woord en beeld door Jan van Baardwijk.

 

 

Deel dit