Vrijzinnig Assen

VVP

Energiefabriek

De Energiefabriek wil mensen energie geven bij het nadenken over het eigen leven én samen leven.

Er worden daarvoor inspiratiebijeenkomsten georganiseerd binnen en buiten kerkelijke settingen. We willen daar nadenken over actuele inzichten van de hedendaagse wetenschap en techniek in het licht van filosofie, religie en bijbel met aansprekende kunst en cultuur.

Het logo van de Energiefabriek is de 'Gouden Vlinder'.

gouden_vlinder

De Gouden Vlinder is bedoeld voor mensen die zich binnen, maar ook buiten onze Asser vrijzinnigheid, in het bijzonder inzetten voor verspreiding van het vrijzinnig gedachtengoed.

De 'Energiefabriek Assen, brandstof voor de ziel' is een initiatief van Vrijzinnig Assen. Er wordt naar gestreefd om een werkgroep te vormen die in overleg met de programmacommissie en gelijkgestemde organisaties voor een aantrekkelijke activiteitenaanbod zorgt.