Vrijzinnig Assen

VVP

Geschiedenis van Vrijzinnig Assen

De geschiedenis van de Hervormde Kerk werd van oudsher getekend door verschillende stromingen en modaliteiten. Richting verschillen en verschil in opvattingen hebben mensen regelmatig uit elkaar gedreven en verdraagzaamheid was soms ver te zoeken.
Op 3 oktober 1905 werd een vergadering belegd om tot de oprichting van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Drenthe te komen. Deze VVH ontstond eigenlijk als tegenhanger van de rechtzinnige evangelisatie De Unie die rond de eeuwwisseling zeer actief was. Begon de VVH met 19 leden, een lezing met de titel 'Vrijzinnigheid en Orthodoxie in de Hervormde Kerk' bracht spontaan nog eens 25 leden in de benen.

Er groeide behoefte aan een eigen verenigingsgebouw. Dit werd De Kern aan de Oranjestraat. In dit gebouw kwamen allen samen die bij vrijzinnig Assen betrokken waren, zoals het zangkoor, muziekclub De Troubadours, de vrouwenvereniging en het jeugdverband Meyboom.

meiboom 1933

Hemelvaartsdag 1933 werd op de Brink een boom geplant. Een jonge linde, die schuchter zijn blaadjes ontvouwde, was als Meiboom het symbool van nieuw leven.
De Meyboom werd tot een enthousiaste en levendige jeugdbeweging. Beroemd waren de zomerkampen.
In de oorlogsjaren ontstond er verlangen naar eenheid, saamhorigheid en oecumenische samenwerking, wederzijds begrip en meer verdraagzaamheid. Dit bleek helaas een niet geheel haalbaar visioen.

Uiteindelijk mondde het Samen op Weg proces uit in het samengaan van de Hervormde, de Gereformeerde en Lutherse kerken, onder de naam Protestantse Kerken in Nederland. De VVH veranderde daarop statutair haar naam in Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP), om op die wijze haar verbondenheid met de PKN te illustreren.
Nog steeds heeft Vrijzinnig Assen een belangrijke functie op het kerkelijk erf. Ze tracht diegenen, die om welke reden dan ook uit de kerkelijke boot dreigen te vallen, een schuilplek te bieden.

 

Deel dit