Vrijzinnig Assen

VVP

Terug naar de bron-5

Terug naar de bron-5

Ben ik een VVP-er?

Een moeilijke vraag! 
Zou dat te maken kunnen hebben, met hoe je opgroeide ? Ik denk het.
Waarom zijn mensen Gereformeerd, Rooms Katholiek, Doopsgezind of misschien tóch Hervormd? Zwaar of licht?
Eigenlijk volgens mij helemaal per ongeluk.

In het gezin waarin je opgroeide, was die godsdienst er en omdat je nog zo jong was herinner je je daar niets meer van. In mijn jongste jeugdherinneringen werd daar ook nooit over gesproken. Pas later kreeg ik daar iets van mee. Ik ging naar de zondagschool, alle  jaren van de lagere school. En niet af en toe, maar echt elke zondag. 3 weken in de zomer waren we vrij, gelijk met de vakantie van de school.

In die jaren ging ik heel af en toe wel eens met mijn moeder naar de kerk. Niet leuk, want ik snapte daar niks van en het duurde zo lang! Daar stond wel iets moois tegenover, ik kreeg voor die morgen 2 van die harde king pepermunten, die ik als ik ze niet kauwde en er alleen af en toe heel zachtjes op ging zuigen, het me lukte ze bijna het hele preek gebeuren in de mond te houden. Waren ze op, dan was het verlossende Amen niet ver meer weg! Dat is wat ik me daar nog van kan herinneren. Uit mijn straat gingen ook niet veel kinderen naar de kerk, iedereen ging naar de zondagschool, waar het veel leuker was. Maar één meisje uit de straat ging wel 2x op een zondag naar de kerk en ze mocht ook niet met ons spelen. Heel erg vreemd vond ik dit, maar van m’n ouders heb ik daar nooit een antwoord op gehad, ook dit begreep ik later.

Maar eindelijk was de periode van de volgens mij stokoude dominee voorbij en kwam er een nieuwe!
Dat was geweldig! Hij trok heel veel op met de jeugd. We gingen zelfs met hem kamperen! In het VCJC huis in Hooghalen! Het was 1948, we waren wat betreft het uitgaan ook niks gewend en we genoten! Een wereldreis was het die eerste keer!

En wat bracht die jonge dominee ons veel bij! Een heel erg grote groep jongeren, die leerden wat het geloof voor mensen kon betekenen. Niet met regeltjes van wat er wel en niet mocht, maar met eerbied en heel veel woorden werd er over van alles en nog wat gepraat! We gingen ons verdiepen in het Mysterie, zoals we dat aangereikt kregen. Elke morgen de dagopening op de hei rondom de vlag. En dan met zoveel jongelui, we waren met elkaar zo onder de indruk dat je een speld kon horen vallen.

Hoe het anders kon gaan heb ik ook ervaren. Met enkele vriendinnen hadden we ons aangemeld bij de christelijke mandolineclub.
Ik bespeelde een gitaar en zat dus bij het slagwerk. We begonnen met gebed, iets waar wij aan moesten wennen. Voor hen was dat heel gewoon zo begon de dag op school ook. Dus enkele keren op een dag gingen de ogen dicht. Ook mijn eerste avond begon dus zo. Na enkele seconden viel er iets op m’n hoofd. Vreemd hoe kon dat nu? Enfin ik doe m’n ogen opnieuw dicht en warempel nu een grotere prop! Dus bleven mijn ogen nu open. Er wordt amen gezegd en de dirigent spreekt mij direct aan met de woorden, jij had je ogen niet dicht. Ik was zo verbouwereerd, dat ik hem antwoordde dat dat klopte, maar dat ik nu begreep dat ik de enige niet was.
Ik moest ter plekke beterschap beloven. Dat deed ik niet, ik vertelde hem dat ik ze hier nooit weer dicht ging doen.
Ik heb hem nog trachten uit te leggen dat dit bij ons stukken beter geregeld was, dat als wij gingen bidden, dat dat dan iets heel eerbiedigs was. Enfin het is een grote rel geworden en er is zelfs een bestuursvergadering belegd! Vreselijk toch!

Vanaf toen groeide helemaal het besef, dat ik toch wel beter paste in een andere geloofsgemeenschap!
En eigenlijk ook weer per ongeluk. Dit realiseer ik me nu ik er iets over moet vertellen.

Ik zou nog heel lang door kunnen gaan, maar dat kan de bedoeling niet zijn.
Dus eigenlijk zijn mijn ogen na 1948 al enigszins geopend en ben ik toch oplettender geworden wat betreft het geloofsgebeuren.
Na veel vallen en opstaan hoor!  Ook dit ging niet vanzelf!

En zo kom ik terug bij de begin vraag, BEN IK EEN VVP-ER ????????
Ja!!!!!  Bij deze groep mensen voel ik mij thuis!  Deze mensen denken nét zo als ik en dat voelt goed.
Immers,
VERBONDEN MET ALLEN DIE VAN GOEDE WILLE ZIJN EN GEDRAGEN DOOR HOGER KRACHT !!!!!!

Riek van Hemel-Birza

22-02-2021

Deel dit