Actueel

Recensie: Kerk als constructiefout

Recensie: Kerk als constructiefout

In november verscheen het jongste boek van de bekende theoloog Harry Kuitert en verrassend genoeg is het een interessant werk.

Karen Armstrong over islam en geweld

Karen Armstrong over islam en geweld

Islam en geweld, horen ze onlosmakelijk bij elkaar? Karen Armstrong verzet zich tegen deze opvatting. Zij schreef spraakmakende boeken over de wereldgodsdiensten.

Inspiratiedag 18 april 2015

Inspiratiedag 18 april 2015

Inspiratie 2015: ontmoeting en inspiratie, herkenning en verrassing over de grenzen van de eigen organisaties heen: dat zijn de vaste ingrediënten van de vierjaarlijkse vrijzinnige beraadsdag. 

Vrijzinnige preek creëert ruimte

Vrijzinnige preek creëert ruimte

Vrijzinnig protestantse voorgangers creëren in hun preek ruimte voor verschillen in geloofsopvattingen. Zodoende preken zij ondogmatisch en met en vrije omgang met de traditie.

VVP-zomerserie: de Apeldoornse Regentessekerk

VVP-zomerserie: de Apeldoornse Regentessekerk

Wat bij de Regentessekerk in Apeldoorn het meest in het oog springt zijn de glas-in-lood-ramen die het kerkgebouw sieren en het gebouw een ‘mystiek verheven sfeer geven’.

<<  1 2 3 [4