Lezing ´Graven in het verleden: dood, begraven en gedenken door de eeuwen heen´

Adres: Delfzichtweg 1 (ingang), Alphen aan den Rijn
Van: 25 Jan 2018 om 20:00
Tot: 25 Jan 2018 om 22:00

 

Omschrijving


lezing door Sophie Oosterwijk

De middeleeuwen worden vaak geassocieerd met het motto memento mori (gedenk te sterven). Daarmee wordt het beeld opgeroepen van een maatschappij die geobsedeerd was door de dood. Ook in de grafkunst wordt deze ‘macabere’ fascinatie verbeeld, zoals in de zogenaamde kadavermonumenten, bijvoorbeeld in de kerk van Vianen. Toch kunnen de Middeleeuwen niet werkelijk zo morbide geweest zijn als hierboven geschetst, want de dood werd gezien als een wedergeboorte naar een beter leven in het hiernamaals. Wel moest men zich daarop goed voorbereiden door middel van een deugdzaam leven, goede werken en veel gebeden om het latere verblijf in het vagevuur zoveel mogelijk te bekorten. Grafteksten bevatten vaak de tekst ‘Bidt voor de ziel’ – iets dat verdween met de Reformatie. Begraven in de kerk bleef echter gebruikelijk voor wie het zich kon veroorloven, en wie het kon betalen koos een indrukwekkende gebeeldhouwde steen of – nog beter – een grafmonument. Grafzerken en -monumenten werden ook dikwijls al tijdens het leven besteld: de sterfdatum werd later wel ingevuld, hoewel dit niet altijd gebeurde. En recycling was ook een bekend fenomeen, want graven en grafzerken werden vaak hergebruikt: ook na de Reformatie. Achter zelfs een simpele grafzerk kan dus een heel verhaal schuilgaan.

 

Toegang 5 euro.