Vrijzinnig geloven

 

VVP

 

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?
Het motto ongedwongen geloven geeft aan waar wij voor staan: geloven met een open en kritische houding geïnspireerd door de Joods-Christelijke traditie met oog voor kunst, filosofie en wetenschap.
 
 

Column van de predikant - mei 2019

Column van de predikant - mei 2019
Vorige maand was ik te gast in een klein kerkje in Naarden, net buiten de vesting. Het was even zoeken naar deze 'Witte Kerk', die geheel bleek te zijn opgeslokt in een modern kantoorgebouw. Ooit had er op die plek een traditoneel kerkgebouw gestaan.
 

Expositie Siebrand Weitenberg

Expositie Siebrand Weitenberg
Vanaf woensdag 8 mei hangen er in de Houtrustkerk nieuwe kunstwerken van de kunstenaar Siebrand Weitenberg. Hij stelt zich voor: 'Sinds 1996 maak ik werk, passend binnen een door mij gekozen thema. Liefde, verwondering, het paradijs en...
 
 

Uit je hoofd – 'Ik ervaar dus ik ben'

Uit je hoofd – 'Ik ervaar dus ik ben'
De moderne wereld begon met 'Ik denk dus ik ben' (Descartes). Rationeel denken is onze sterke kant. De keerzijde is dat we vaak 'in ons hoofd' blijven hangen en de gevoelskant en het lichamelijk bewustzijn van ervaringen vergeten.
 

Joodse stadswandeling

Joodse stadswandeling
Op de laatste zondag van de maand augustus is er altijd een Provinciale ontmoetingsdag van de vrijzinnig-protestantse kerken van Zuid-Holland. In de zomer van 2019 vindt deze ontmoeting plaats in de Houtrustkerk.
 

Meditatievesper

Meditatievesper
Stilte zoeken is iets wat mensen van nature doen als hun hoofd overloopt. Door aandachtig te leven en stil te worden, vind je kracht in jezelf. In vrijwel alle religies speelt dat een rol. Tweemaal per maand oefenen we ons in dit mysterie.
 

EigenWijs

EigenWijs
Op de een na laatste zondag van maart waren er veel kerkgangers en bleken er te weinig exemplaren van onze liedbundel EigenWijs te zijn. Wat bleek: van de 50 bundels die er oorspronkelijk waren zijn er nog maar 37 terug te vinden.
 

Terugblik vrijzinnigheid

Terugblik vrijzinnigheid
In 2005 schreef de heer A. Molier ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te 's-Gravenhage en omstreken een boekje met als titel 'Terugblik op een eeuw vrijzinnigheid'.
 

Buitenbijbelse bronnen over Jezus

Buitenbijbelse bronnen over Jezus
De op 23 maart geplande lezing van Robert van Venetië en Karl van Klaveren over buitenbijbelse bronnen over Jezus hebben we moeten verzetten naar de zomertijd. Deze lezing zal nu worden aangeboden als vrijzinnige zomeractiviteit.
 

Doop Liesberth Stortenbeek

Doop Liesberth Stortenbeek
Onlangs is Liesberth Stortenbeek bij ons in de Houtrustkerk gedoopt. We zijn heel blij dat ze zich bij onze kerk heeft aangesloten en actief is in verschillende commissies. We verwelkomen haar in onze gemeente!
 

Tafel van Hoop

Tafel van Hoop

Tafel van Hoop is een nieuw initiatief van StekJong. Geïnspireerd door avondmaal en eucharistie is de Tafel van Hoop een plek van ontmoeting waar gasten kunnen delen wat hen bezighoudt en kunnen ontdekken wat hen verbindt.

Penningmeesterschap

Penningmeesterschap
Dhr. Henk Frans heeft te kennen gegeven dat hij op 31 maart zal stoppen met het penningmeesterschap. Een functie die hij met grote inzet vervulde. We zijn dus naarstig op zoek naar iemand die deze belangrijke taak op zich wil nemen.
 

Citaten om over na te denken

Citaten om over na te denken
Soms kom je een citaat tegen die je aanzet tot nadenken. Een reflectief moment. Hieronder staan een aantal van deze citaten. Sommige zullen je aanspreken, maar sommigen misschien ook niet....
 
 

Vrome Freule

Vrome Freule
'Zeker is er meer tussen hemel en aarde! Maar daarvoor moet je toch niet naar de kerk?' 'Waar kan ik eens gezellig over spiritualiteit en geloof praten, in de kerk is het gelijk zo serieus?' 'Waar kan ik een predikant in mijn gewone leven ontmoeten?'
 

Verhuur en beheer

Verhuur en beheer
De Houtrustkerk kan per dagdeel worden gehuurd voor conferenties, vergaderingen, bruiloften, uitvaartdiensten, concerten van niet te grote ensembles, etc. U kunt daartoe contact opnemen met de koster.
 

Kerkasiel Bethel

Kerkasiel Bethel
De doorlopende kerkdienst aan de gang in buurt-en-kerkhuis Bethel voor de Armeense familie Tamrazyan is beëindigd. Door de nieuwe regeling van de overheid met betrekking tot asielaanvragen verblijft het gezin nu in een asielzoekerscentrum (ASZ). 
 

ANBI status

ANBI status
Als u er over nadenkt om de Houtrustkerk geld te schenken, is het goed om te weten dat de Houtrustkerk een ANBI status heeft. U mag de schenking daarom aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapbelasting.
 

Kringen in de wijk

Kringen in de wijk
De Houtrustkerk heeft in verschillende stadswijken gesprekskringen aan huis, die soms al meer dan zeventig jaar bestaan. Deze kringen zijn een goede manier om met anderen in gesprek te komen of mensen te leren kennen uit onze kerk of de betreffende buurt.
 

Jaarprogramma

Jaarprogramma
Het programmaboekje van het seizoen 2018-2019 is klaar. U kunt deze downloaden via deze link. Het ligt in de kerk om mee te nemen. Mocht u niet in de kerk kunnen komen dan kunt u het boekje toegestuurd krijgen.
 

Boek: 500 jaar Diaconie in Den Haag

Boek: 500 jaar Diaconie in Den Haag
Ter gelegenheid van de tentoonstelling '500 jaar Diaconie. Vijf eeuwen armenzorg in Den Haag' heeft de Protestantse Gemeente van Den Haag een prachtig boek uitgegeven. Dit boek is geschreven door de historicus dr. Jurjen Vis.
 

RoundAbout

RoundAbout
Een interreligieuze gespreksgroep voor alle Haagse jongeren van 18-23 jaar die eens door willen praten over geloof, religie en de samenleving! De naam Roundabout staat voor rotonde:
 
 

Theologie voor geïnteresseerden

Theologie voor geïnteresseerden
Heeft u vragen over de Bijbel? andere religies? of over de achtergrond van een bepaalde leer en de liturgie van de kerk? Wilt u meer weten over spiritualiteit, kerkgeschiedenis of veranderingsprocessen in kerk en cultuur?
 

Nieuwsbrief VVP

Nieuwsbrief VVP
Graag willen wij u wijzen op de digitale Nieuwsbrief van de landelijke VVP. Deze verschijnt zes keer per jaar. Op deze wijze blijft u op de hoogte van alle vrijzinnige bijeenkomsten, nieuwe uitgaven en ander belangrijk nieuws van de landelijke VVP.