Vrijzinnig geloven

 

VVP

 

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?
Het motto ongedwongen geloven geeft aan waar wij voor staan: geloven met een open en kritische houding geïnspireerd door de Joods-Christelijke traditie met oog voor kunst, filosofie en wetenschap.
 
 

Column van de predikant - feb 2020

Column van de predikant - feb 2020
Op woensdag 26 februari begint de veertigdagentijd. Op deze eerste dag van de vastentijd nodigt het Oecumenisch Beraad Duinoord ons uit om deel te nemen aan de Aswoensdagviering in de rooms-katholieke Elandstraatkerk.
 

Expositie Roland Rietveld

Expositie Roland Rietveld
Tot 19 april is een nieuwe tentoonstelling in de Houtrustkerk van Roland Rietveld, opgeleid aan de Haagse kunstacademie. Expressionistisch werk waarin hij uitgaat van een beeld en gaandeweg tot een vrije expressie komt die vaak heel intuitief is.
 

Vrome Freule

Vrome Freule
'Zeker is er meer tussen hemel en aarde! Maar daarvoor moet je toch niet naar de kerk?' 'Waar kan ik eens gezellig over spiritualiteit en geloof praten, in de kerk is het gelijk zo serieus?' 'Waar kan ik een predikant in mijn gewone leven ontmoeten?'
 

De spiritualiteit van Bonhoeffer

De spiritualiteit van Bonhoeffer
In de nood van zijn tijd profileerde de Duitse theoloog Bonhoeffer (1906-1945) zich als een moedig denker die weigerde het Evangelie ondergeschikt te maken aan het machtsdenken van het politieke regime.
 

Buitenbijbelse bronnen over Jezus

Buitenbijbelse bronnen over Jezus
We weten allemaal dat de Bijbel vier geschriften over Jezus kent, die soms van elkaar verschillen. Vooral de verschillen tussen de synoptici en het Johannesevangelie zijn groot. Maar er bestaan ook 'agrapha', onbekende Jezuswoorden ...
 

The Salt of the Earth (2014)

The Salt of the Earth (2014)
Een visueel overdonderende documentaire over de Braziliaanse fotograaf Sebastião Salgado. Deze door een cadeau van zijn vrouw aan fotografie verslaafd geraakte econoom maakte veel spraakmakende reportages van de late 20e eeuw.
 

Film met nagesprek: onbehagen

Film met nagesprek: onbehagen
Columnist Bas Heijne maakte voor de VPRO een documentaireserie over Onbehagen, een fenomeen dat onze samenleving in de greep lijkt te hebben. Oude verlichtingsidealen zoals vrijheid, gelijkheid, democratie, gemeenschapszin en empathie worden...
 

Grootouders voor klimaat

Grootouders voor klimaat
In de volgende nieuwsbrief zal een sjaalbreiactie worden aangekondigd van de "Grootouders voor het klimaat". Elke 1e en 3e donderdag van de maand, van 14-15 uur, staan deze grootouders bij de 2e Kamer om te pleiten voor een adequate klimaatwetgeving.
 

Bijbelverhalen met Carel en Nico

Bijbelverhalen met Carel en Nico
In het kerkasiel in Bethel maakten we er al een begin mee, maar we willen het project vervolgen in een van de huisgemeenten: het lezen van bijbelverhalen aan de hand van twee meestervertellers, de broers Carel (1933) en Nico ter Linden (1936-2018).
 

Houtrustconcert 20e eeuwse muziek

Houtrustconcert 20e eeuwse muziek
Zondag 26 april is er een koffieconcert door Jeroen de Haan op het Klais-orgel van de Houtrustkerk. Zijn programma bestaat uit werk van Charles Tournemire, de aan Tournemire opgedragen Toccata van Marius Monnikendam, ...
 
 

Kring: dagboek van Etty Hillesum

Kring: dagboek van Etty Hillesum
Het verstoorde leven is het dagboek van Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw die omkwam in Auschwitz. Het veroorzaakte een sensatie toen het in 1981 verscheen. Het is inmiddels over de hele wereld vertaald. Waarom eigenlijk?
 

Herdenking 75 jaar vrijheid

Herdenking 75 jaar vrijheid
In de meidagen van 2020 willen we aandacht besteden aan 75 jaar bevrijding. Velen van ons hebben de oorlog aan den lijve meegemaakt. Het lijkt ons mooi om op de vrijdag voorafgaand aan het bevrijdingfeest, op 1 mei om 11:00 uur, ...
 

Terugblik vrijzinnigheid

Terugblik vrijzinnigheid
In 2005 schreef de heer A. Molier ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te 's-Gravenhage en omstreken een boekje met als titel 'Terugblik op een eeuw vrijzinnigheid'.
 

Uit kerkenraad en bestuur

Uit kerkenraad en bestuur
Vanuit de gemeente is gevraagd om in de nieuwsbrief verslag te doen van de vergaderingen van kerkenraad en bestuur. Kerkenraad en bestuur lijkt het een goede zaak om een aantal zaken die in de januarivergadering werden besloten te delen:
 

Theologie voor geïnteresseerden

Theologie voor geïnteresseerden
Cursus theologische vorming en verdieping voor geïnteresseerden (TVG). Een cursus die open is voor iedereen ongeacht leeftijd, achtergrond of geloofsovertuiging. Heeft u zich altijd al wat meer willen verdiepen in wat er allemaal in de Bijbel staat?
 

Verhuur en beheer

Verhuur en beheer
De Houtrustkerk kan per dagdeel worden gehuurd voor conferenties, vergaderingen, bruiloften, uitvaartdiensten, concerten van niet te grote ensembles, etc. U kunt daartoe contact opnemen met de koster Margriet Lagedeau.
 

Amnesty kerstkaarten

Amnesty kerstkaarten

De traditionele schrijfactie voor Amnesty International in de adventstijd is een groot succes geworden: van de 738 kaarten, die onder zeven kerken in Den Haag waren verspreid, zijn er 100 gekocht door Houtrustkerkmensen. Bravo!

Tafel van Hoop

Tafel van Hoop

Tafel van Hoop is een nieuw initiatief van StekJong. Geïnspireerd door avondmaal en eucharistie is de Tafel van Hoop een plek van ontmoeting waar gasten kunnen delen wat hen bezighoudt en kunnen ontdekken wat hen verbindt.

Petitie tegen kernwapens

Petitie tegen kernwapens
Naar aanleiding van de petitie door de voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken aan de 2e Kamer op 17 december j.l. waarover in de vorige nieuwsbrief uitvoerig is bericht, is ook door het blad Kerk in Den Haag aandacht gegeven hieraan door ...
 

Meditatievesper

Meditatievesper
Stilte zoeken is iets wat mensen van nature doen als hun hoofd overloopt. Door aandachtig te leven en stil te worden, vind je kracht in jezelf. In vrijwel alle religies speelt dat een rol. Tweemaal per maand oefenen we ons in dit mysterie.
 

Citaten om over na te denken

Citaten om over na te denken
Soms kom je een citaat tegen die je aanzet tot nadenken. Een reflectief moment. Hieronder staan een aantal van deze citaten. Sommige zullen je aanspreken, maar sommigen misschien ook niet....
 
 

ANBI status

ANBI status
Als u er over nadenkt om de Houtrustkerk geld te schenken, is het goed om te weten dat de Houtrustkerk een ANBI status heeft. U mag de schenking daarom aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapbelasting.
 

Jaarprogramma

Jaarprogramma
Het jaarprogramma is beschikbaar via deze link en een korte agenda via deze link. Het programmaboekje ligt ook in de kerk om mee te nemen. Mocht u niet in de kerk kunnen komen dan kunt u het boekje toegestuurd krijgen.
 

Boek: 500 jaar Diaconie in Den Haag

Boek: 500 jaar Diaconie in Den Haag
Ter gelegenheid van de tentoonstelling '500 jaar Diaconie. Vijf eeuwen armenzorg in Den Haag' heeft de Protestantse Gemeente van Den Haag een prachtig boek uitgegeven. Dit boek is geschreven door de historicus dr. Jurjen Vis.
 

RoundAbout

RoundAbout
Een interreligieuze gespreksgroep voor alle Haagse jongeren van 18-23 jaar die eens door willen praten over geloof, religie en de samenleving! De naam Roundabout staat voor rotonde:
 
 

Nieuwsbrief VVP

Nieuwsbrief VVP
Graag willen wij u wijzen op de digitale Nieuwsbrief van de landelijke VVP. Deze verschijnt zes keer per jaar. Op deze wijze blijft u op de hoogte van alle vrijzinnige bijeenkomsten, nieuwe uitgaven en ander belangrijk nieuws van de landelijke VVP.