Vrijzinnig geloven

 

VVP

 

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?
Het motto ongedwongen geloven geeft aan waar wij voor staan: geloven met een open en kritische houding geïnspireerd door de Joods-Christelijke traditie met oog voor kunst, filosofie en wetenschap.
 
 

Column van de predikant - april 2020

Column van de predikant - april 2020
De pandemie die nu ons in de greep heeft maakt dat we voor april niets zeker weten. In maart konden veel activiteiten en kerkdiensten niet doorgaan. Leden en vrienden van onze kerk zijn bericht over alternatieve vormen die we als kerk zullen gebruiken om ...
 

Uit kerkenraad en bestuur

Uit kerkenraad en bestuur
In de vergadering van kerkenraad en bestuur op woensdag 4 maart zijn de volgende besluiten genomen: (1) Het kerkdienstrooster zal vanaf heden worden ingevuld door Robert van Venetië. Hij zal worden ingewerkt en ...
 

VVP landelijk en corona

VVP landelijk en corona
Op de website www.vrijzinnig.nl worden bemoedigende preken van voorgangers uit vrijzinnige kring geplaatst, zo laat Erik Jan Tillema, de beleidssecretaris van de landelijke VVP, ons weten.
 
 

Paascyclus

Paascyclus
Laten we hopen dat onze diensten rond Pasen (en de paasbrunch) door kunnen gaan. Het ligt in de bedoeling dat het kerkkoor medewerking zal verlenen aan de viering op Paasmorgen. De cantorij zal zingen op Goede Vrijdag.
 

Hulp bij boodschappen?

Hulp bij boodschappen?
Veel mensen hebben moeite met boodschappen doen. Vooral ouderen en kwetsbare mensen zijn er terecht huiverig voor. Er is hulp beschikbaar. Femke van den Berg heeft de leden van onze kerkgemeenschap daar attent op gemaakt ...
 

Activiteiten tijdens corona

Activiteiten tijdens corona
De coronacrisis zal het ons voorlopig nog wel even onmogelijk maken om samen te komen. Daarom leek het ons een goed idee om na te denken over alternatieve vormen om samen te zijn. Bestuur en kerkenraad hebben de volgende plannen ontwikkeld:
 

Bijeenkomsten afgelast: Corona

Bijeenkomsten afgelast: Corona
In navolging van het advies van het RIVM, overheid, Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk worden alle diensten afgelast. Ook wanneer er minder dan 100 mensen in de kerk zitten. Het bestuur van de Houtrustkerk heeft daarnaast ...
 

GAAT NIET DOOR: Meditatievesper

GAAT NIET DOOR: Meditatievesper
Stilte zoeken is iets wat mensen van nature doen als hun hoofd overloopt. Door aandachtig te leven en stil te worden, vind je kracht in jezelf. In vrijwel alle religies speelt dat een rol. Tweemaal per maand oefenen we ons in dit mysterie.
 

GAAT NIET DOOR: Bonhoeffer

GAAT NIET DOOR: Bonhoeffer
In de nood van zijn tijd profileerde de Duitse theoloog Bonhoeffer (1906-1945) zich als een moedig denker die weigerde het Evangelie ondergeschikt te maken aan het machtsdenken van het politieke regime.
 

Dienst van zondag 22 maart

Dienst van zondag 22 maart
Onze cantor-organist, Marieke Stoel, zal op zondag 22 maart orgel spelen en schriftlezingen doen via de kerkomroep. Zij begint tegen half elf met orgelspel, daarna een lezing, vervolgens weer orgelspel, een tweede lezing en orgelspel tot slot.
 

GAAT NIET DOOR: Vrome Freule

GAAT NIET DOOR: Vrome Freule
'Zeker is er meer tussen hemel en aarde! Maar daarvoor moet je toch niet naar de kerk?' 'Waar kan ik eens gezellig over spiritualiteit en geloof praten, in de kerk is het gelijk zo serieus?' 'Waar kan ik een predikant in mijn gewone leven ontmoeten?'
 

Dienst van zondag 15 maart

Dienst van zondag 15 maart
Zoals u hebt kunnen lezen in een bericht van onze secretaris hebben bestuur en kerkenraad van de Houtrustkerk besloten om voorlopig tot en met 31 maart alle activiteiten af te gelasten. Dit in verband met het coronavirus, dat onze overheid ...
 

GAAT NIET DOOR: BethelBuurtBios

GAAT NIET DOOR: BethelBuurtBios
Samen met wijkgemeente Den Haag West organiseert de Houtrustkerk ook dit seizoen weer 'Zin in film' in de Bethel-Buurt-Bios. Samen kijken naar een bijzondere film op groot scherm in een tot buurt-bioscoop omgebouwde kapel.
 

GAAT NIET DOOR: Sous ... Satan (1987)

GAAT NIET DOOR: Sous ... Satan (1987)
De jonge pastoor Donissan twijfelt aan zijn geloof. Wanneer hij de 16-jarige Mouchette ontmoet, ontfermt hij zich over haar. Zij is de minnares van een getrouwd politicus, maar zwanger van een andere man, die zij heeft vermoord.
 

GAAT NIET DOOR: onbehagen

GAAT NIET DOOR: onbehagen
Columnist Bas Heijne maakte voor de VPRO een documentaireserie over Onbehagen, een fenomeen dat onze samenleving in de greep lijkt te hebben. Oude verlichtingsidealen zoals vrijheid, gelijkheid, democratie, gemeenschapszin en empathie worden...
 

GAAT NIET DOOR: Bijbel Carel & Nico

GAAT NIET DOOR: Bijbel Carel & Nico
In het kerkasiel in Bethel maakten we er al een begin mee, maar we willen het project vervolgen in een van de huisgemeenten: het lezen van bijbelverhalen aan de hand van twee meestervertellers, de broers Carel (1933) en Nico ter Linden (1936-2018).
 

GAAT NIET DOOR: Houtrustconcert

GAAT NIET DOOR: Houtrustconcert
Zondag 26 april is er een koffieconcert door Jeroen de Haan op het Klais-orgel van de Houtrustkerk. Zijn programma bestaat uit werk van Charles Tournemire, de aan Tournemire opgedragen Toccata van Marius Monnikendam, ...
 
 

GAAT NIET DOOR: joodse mystiek

GAAT NIET DOOR: joodse mystiek
Kabbala is joodse mystiek die gebaseerd is op de Zohar, een geschrift uit de Middeleeuwen. Deze mystieke stroming uit het jodendom zou teruggaan tot bijbelse tijden, waarin ze is beïnvloed door platonisme.
 

Theologie voor geïnteresseerden

Theologie voor geïnteresseerden
Cursus theologische vorming en verdieping voor geïnteresseerden (TVG). Een cursus die open is voor iedereen ongeacht leeftijd, achtergrond of geloofsovertuiging. Heeft u zich altijd al wat meer willen verdiepen in wat er allemaal in de Bijbel staat?
 

Verhuur en beheer

Verhuur en beheer
De Houtrustkerk kan per dagdeel worden gehuurd voor conferenties, vergaderingen, bruiloften, uitvaartdiensten, concerten van niet te grote ensembles, etc. U kunt daartoe contact opnemen met de koster Margriet Lagedeau.
 

Amnesty kerstkaarten

Amnesty kerstkaarten

De traditionele schrijfactie voor Amnesty International in de adventstijd is een groot succes geworden: van de 738 kaarten, die onder zeven kerken in Den Haag waren verspreid, zijn er 100 gekocht door Houtrustkerkmensen. Bravo!

Kring: dagboek van Etty Hillesum

Kring: dagboek van Etty Hillesum
Het verstoorde leven is het dagboek van Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw die omkwam in Auschwitz. Het veroorzaakte een sensatie toen het in 1981 verscheen. Het is inmiddels over de hele wereld vertaald. Waarom eigenlijk?
 

Tafel van Hoop

Tafel van Hoop

Tafel van Hoop is een nieuw initiatief van StekJong. Geïnspireerd door avondmaal en eucharistie is de Tafel van Hoop een plek van ontmoeting waar gasten kunnen delen wat hen bezighoudt en kunnen ontdekken wat hen verbindt.

Collectedoelen

Collectedoelen
De collectedoelen voor de eerste collecten in de Houtrustkerk in maart zijn de volgende: Op 1 maart: diaconie van de Houtrustkerk. Op 8 maart: Albert Schweitzer Fonds. Op 15 maart: Liliane Fonds. Op 22 maart: SIV, een stichting die vakanties ...
 

Grootouders voor klimaat

Grootouders voor klimaat
In de volgende nieuwsbrief zal een sjaalbreiactie worden aangekondigd van de "Grootouders voor het klimaat". Elke 1e en 3e donderdag van de maand, van 14-15 uur, staan deze grootouders bij de 2e Kamer om te pleiten voor een adequate klimaatwetgeving.
 

Expositie Roland Rietveld

Expositie Roland Rietveld
Tot 19 april is een nieuwe tentoonstelling in de Houtrustkerk van Roland Rietveld, opgeleid aan de Haagse kunstacademie. Expressionistisch werk waarin hij uitgaat van een beeld en gaandeweg tot een vrije expressie komt die vaak heel intuitief is.
 

Terugblik vrijzinnigheid

Terugblik vrijzinnigheid
In 2005 schreef de heer A. Molier ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te 's-Gravenhage en omstreken een boekje met als titel 'Terugblik op een eeuw vrijzinnigheid'.
 

Citaten om over na te denken

Citaten om over na te denken
Soms kom je een citaat tegen die je aanzet tot nadenken. Een reflectief moment. Hieronder staan een aantal van deze citaten. Sommige zullen je aanspreken, maar sommigen misschien ook niet....
 
 

ANBI status

ANBI status
Als u er over nadenkt om de Houtrustkerk geld te schenken, is het goed om te weten dat de Houtrustkerk een ANBI status heeft. U mag de schenking daarom aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapbelasting.
 

Jaarprogramma

Jaarprogramma
Het jaarprogramma is beschikbaar via deze link en een korte agenda via deze link. Het programmaboekje ligt ook in de kerk om mee te nemen. Mocht u niet in de kerk kunnen komen dan kunt u het boekje toegestuurd krijgen.
 

Boek: 500 jaar Diaconie in Den Haag

Boek: 500 jaar Diaconie in Den Haag
Ter gelegenheid van de tentoonstelling '500 jaar Diaconie. Vijf eeuwen armenzorg in Den Haag' heeft de Protestantse Gemeente van Den Haag een prachtig boek uitgegeven. Dit boek is geschreven door de historicus dr. Jurjen Vis.
 

RoundAbout

RoundAbout
Een interreligieuze gespreksgroep voor alle Haagse jongeren van 18-23 jaar die eens door willen praten over geloof, religie en de samenleving! De naam Roundabout staat voor rotonde:
 
 

Nieuwsbrief VVP

Nieuwsbrief VVP
Graag willen wij u wijzen op de digitale Nieuwsbrief van de landelijke VVP. Deze verschijnt zes keer per jaar. Op deze wijze blijft u op de hoogte van alle vrijzinnige bijeenkomsten, nieuwe uitgaven en ander belangrijk nieuws van de landelijke VVP.