Vrijzinnig geloven

 

VVP

Oecumenische contacten

Oecumenische contacten
Samen met andere kerkgenootschappen in Den Haag vormt de Houtrustkerk het Oecumenisch Beraad Duinoord (OBD). Deelnemers aan dat beraad zijn de katholieke Ignatiusparochie aan de Elandstraat, de Quakers, ...
 

Vrijzinnige zomerontmoetingen

Vrijzinnige zomerontmoetingen
In de zomer is er in de kerk niets te doen. Of toch wel? In onderstaand overzicht treft u activiteiten in de zomermaanden  bij verschillende kerken in de regio Haaglanden: vrij zinnige zomerontmoetingen. We heten u van harte welkom!
 
 

Ontmoetingszondag

Ontmoetingszondag
Op de laatste zondag van de maand augustus is er altijd een Provinciale ontmoetingsdag van de vrijzinnig-protestantse kerken van Zuid-Holland. In de zomer van 2019 vindt deze ontmoeting plaats in de Houtrustkerk.
 

Kerkdiensten

Kerkdiensten
Elke zondag om 10:30 uur is er een viering. Muziek speelt in onze kerkdiensten een belangrijke rol. In diensten waarin de eigen predikant voorgaat, zingt de cantorij of het koor. Na de afloop drinken we een kopje koffie.
 

Concerten

Concerten
Enige keren per jaar zijn er koffieconcerten na de kerkdienst op zondagen van 12.00 tot 12.30. Deze concerten en het jaarlijkse kerstconcert van de Houtrustkerk worden uit naam van de Houtrustkerk georganiseerd door de cantor-organiste Marieke Stoel.
 

Jaarprogramma

Jaarprogramma
Het programmaboekje van het seizoen 2018-2019 is klaar. U kunt deze downloaden via deze link. Het ligt in de kerk om mee te nemen. Mocht u niet in de kerk kunnen komen dan kunt u het boekje toegestuurd krijgen.
 

Sociale zorg

Sociale zorg
Wekelijks gaan de bloemen uit de dienst naar iemand die ziek is, iets te vieren heeft, steun verdient of zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de gemeenschap. De collecten in de dienst zijn niet alleen voor de kerk, maar ook voor diaconale projecten in de wereld.
 

Sociale zorg - Stad en Kerk

Sociale zorg - Stad en Kerk
Er zijn in Den Haag meer dan 2000 kerkleden actief in vrijwilligersprojecten. Wie daar aan mee wil doen kan een kijkje nemen op de website van Stek, de organisatie die namens de kerken allerlei projecten beheert in de stad (Stad en Kerk: www.stekdenhaag.nl).
 

StekJong & Zinzoekers

StekJong & Zinzoekers
StekJong organiseert in Den Haag activiteiten rondom zingeving en geloof met/voor kinderen, tieners, twintigers en dertigers. De Houtrustkerk sluit zich aan bij deze activiteiten. Op www.stekjong.nl vind je meer informatie.