Vrijzinnig geloven

 

VVP

Vrijzinnige zomerontmoetingen

Vrijzinnige zomerontmoetingen
In de zomer is er in de kerk niets te doen. Of toch wel? In onderstaand overzicht treft u activiteiten in de zomermaanden  bij verschillende kerken in de regio Haaglanden: vrij zinnige zomerontmoetingen. We heten u van harte welkom!
 

Na ons de zondvloed

Na ons de zondvloed
Bij het woord ‘zondvloed’ denken we aan Noach en zijn ark vol dieren te midden van een vloedgolf die de wereld verzwelgt. Maar in vele culturen en wereldreligies komen zondvloedverhalen voor met een hoofdrol voor geïrriteerde goden, ...
 

Opening van het kerkelijk jaar

Opening van het kerkelijk jaar
Op zaterdag 17 september 15 uur openen wij het kerkelijk jaar met de theatervoorstelling ‘Na ons de Zondvloed’. Bij het woord ‘zondvloed’ denken we aan Noach en zijn ark vol dieren te midden van een vloedgolf die de wereld verzwelgt.
 

Leven & werk Dorothee Sölle

Leven & werk Dorothee Sölle
Andreas Wöhle komt een lezing geven over de bekende theologe Dorothee Söllee. Hij schreef onlangs een boek over deze befaamde theologe, die vrijzinnige theologie met mystiek en verzet wist te combineren. Zijn lezing gaat ...
 

Oecumene en Vrijzinnig Beraad

Oecumene en Vrijzinnig Beraad
In het Oecumenisch Beraad Duinoord (OBD) organiseren we met de katholieke Ignatius-parochie, de Evangelische Broedergemeente, de Quakers, de Maranathakerk en de Noorderkerk tweemaal per jaar een oecumenische dienst:
 

God in het digitale tijdperk

God in het digitale tijdperk
Technologische ontwikkelingen lijken onontkoombaar, je moet er wel in mee. Tegelijk boezemen ze ook angst in. Aan welke machten geven we ons eigenlijk over? We zouden er meer vat op willen hebben, tegelijk duizelt het ons ...
 

Vervoersdienst naar kerk

Vervoersdienst naar kerk
Voor diegenen die dat wensen, maar die niet over eigen vervoersmogelijkheid beschikken om naar de vieringen of activiteiten te komen is, zoals u weet, de mogelijkheid om via Jette Bloemsma (070-3230687) in contact te worden gebracht ...
 

Jaarprogramma

Jaarprogramma
Het jaarprogramma is beschikbaar via deze link en een korte agenda via deze link. Het programmaboekje ligt ook in de kerk om mee te nemen. Mocht u niet in de kerk kunnen komen dan kunt u het boekje toegestuurd krijgen.
 

Kerkdiensten

Kerkdiensten
De eerste dag van de week is de dag van het licht. Op zondag komen we bijeen om te vieren. Met liederen en gebeden, woorden en stilte, staan we stil bij dit wonderlijk bestaan. Daarna trekken we de wereld weer in om het waar te maken.
 

Concerten

Concerten
Enige keren per jaar zijn er koffieconcerten na de kerkdienst op zondagen van 12:00 tot 12:30. Deze concerten en het jaarlijkse kerstconcert van de Houtrustkerk worden uit naam van de Houtrustkerk georganiseerd door de cantor-organiste Marieke Stoel.
 

Sociale zorg

Sociale zorg
Wekelijks gaan de bloemen uit de dienst naar iemand die ziek is, iets te vieren heeft, steun verdient of zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de gemeenschap. De collecten in de dienst zijn niet alleen voor de kerk, maar ook voor diaconale projecten in de wereld.
 

Sociale zorg - Stad en Kerk

Sociale zorg - Stad en Kerk
Er zijn in Den Haag meer dan tweeduizend kerkleden actief in vrijwilligersprojecten. Wie daar aan mee wil doen kan een kijkje nemen op de website van Stek (Stad en kerk), de organisatie die namens de kerken allerlei projecten beheert ...
 

StekJong & Zinzoekers

StekJong & Zinzoekers
StekJong organiseert in Den Haag activiteiten rondom zingeving en geloof met/voor kinderen, tieners, twintigers en dertigers. De Houtrustkerk sluit zich aan bij deze activiteiten. Op www.stekjong.nl vind je meer informatie.