Vrijzinnig geloven

 

VVP

Dagelijks brood

Dagelijks brood

De Houtrustkerk zoekt actief naar alternatieven om hun leden in deze tijd te benaderen. In deze column verschijnen onder andere teksten en videoboodschappen van onze predikant, Karl van Klaveren.
 
Woensdag 1 juli 2020
 
Ter herdenking van 1 juli 1863: De dag der Vrijheden

Ingestuurd door Margriet Lagadeau
 
Keti Koti - Ontketend
 
Balancerend op het ragfijne levenskoord
van hoop en wanhoop
geketend aan handen en voeten
overstijgt mijn geest uit de krochten
van hen, die niet wisten
hebben geweten
weten.........
Wat nooit mag worden vergeten:
VRIJHEID komt van binnenuit en niet als je van kleur verruilt.......
 
Schakeringen, kleurrijk Geheel
en ieder mens als onderdeel
van wat is geweest, is....
en altijd zo zal zijn.
 
Anonymous

Mijn zusje Hanna 3 jaar met hoofdtooi, anisa genaamd voor het Keti Koti feest
1 juli 1963
(precies 100 jaar later)
 
 thumbnail image Dagelijks brood Houtrustkerk Den Haag 2
 
Woensdag 24 juni 2020
Een griepepidemie te Schoot
verbitterde een duizendpoot.
"Dat handen schudden niet meer mag,
scheelt mij toch wel al gauw een dag!
Helaas ben ik die extra tijd
weer ruim met handen wassen kwijt!"
 
Kerk in Den Haag
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Woensdag 17 juni 2020
Na de storm
 
Er is een zware storm geweest
Ik zat er middenin-
Mijn bootje leek zo nietig klein
Zo ver weg alle zin….
 
Een dikke bries woei mij omver-
En even dacht ik: nee,
Ik weet niet of ik dit wel red-
Zo woest en wild de zee….
 
Maar midden in dat zwarte tij
Kwam de stilte zachtjes aan
En diep in mij vond ik het lef
Dit noodweer te doorstaan…..
De zee houdt nu haar adem in-
De golven dragen mij,
De angst nog slechts herinnering,
De storm is nu voorbij.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Woensdag 10 juni 2020
Klein gedichtje ter nagedachtenis aan George Floyd en vele anderen
 
Is dit ook daag’lijks brood
Mijn daag’lijks brood bestaat
uit.... rood, geel, zwart, wit,
No matter wat er op zit.
Loop ik hierdoor uit de maat?
Nee.... wit, zwart, geel, rood,
Geef ons heden ONS daag’lijks brood.
 
Margriet Lagadeau
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Woensdag 27 mei 2020
Vanaf een bankje in de speeltuin, 
kijk ik naar schommelende jongetjes 
± 6 – 8 jaar oud.  
 
Als de schommel op het hoogst is, 
springen ze er af in het heerlijke, 
warme zand van de speeltuin. 
Dat herhalen ze vele malen, totdat ze bekaf zijn.  
 
Dan lopen ze op mij af en op 
gepaste afstand zegt het ene jongetje: 
"mevrouw, ik wens u een goede en gezonde dag".  
 
"Dank je wel, dat is lief", zeg ik. 
"Ja", zegt het jongetje, " dat zeg ik iedere dag 
als ik oude mensen zie. 
Ik wens u een goede en gezonde dag"  
 
Wat een goedheid!!!
 
Dick Huizenga
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Woensdag 13 mei 2020
 
Herman Verbeek: een r.k priester die kerk en politiek niet scheidde zei over Jezus. Er was ooit Jezus van Nazareth die zo weldadig was als een Messias maar zijn kan. Omdat hij voor alle minderheden op kwam. Die rabbi was zo gevaarlijk goed zo radicaal voor vrijheid gelijkheid en broederschap, voorstander van het delen van bezit dat hij uit de weg geruimd moest worden. Het zijn rauwe woorden. Maar wij weten dat de opgestane heer ons ziet en nabij is in deze benauwende tijd bij leven en wel zijn.
 
Wijnie Krabman
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Woensdag 6 mei 2020
Laat ons opnieuw ijskoude stromen te boven komen met
hoop en deugdzaamheid en stormen doorstaan die nog
moeten komen. Laat onze kleinkinderen zeggen dat wij
weigerden deze reis te beëindigen toen we op de proef
werden gesteld, dat we niet terugkeerden of struikelden,
en dat we, met de ogen naar de horizon gericht, dat grote
geschenk van de vrijheid hebben uitgedragen en veilig
hebben overgeleverd aan de toekomstige generaties.
 
Barack Obama
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinsdag 5 mei 2020

Volgens het boekje van Guus Molier, Terugblik op een eeuw vrijzinnigheid, vond de laatste kerkdienst in de oorlog plaats op 21 februari 1943. De kerk moest worden gesloten op last van de Duitse bezetting i.v.m. de aanleg van de Atlantikwall. De kerk stond in de weg en zou moeten worden afgebroken. Het verhaal gaat dat Mej. Bruining de Duitsers daarvan heeft kunnen weerhouden door duidelijk te maken dat dan een groot deel van dat stuk van Den Haag onder water zou komen te staan vanwege de sluis die naast de kerk de waterhuishouding regelde. De kerkdiensten werden voortgezet in het bioscooptheater West-end in de Fahrenheitstraat (nu een supermarkt). De Duitsers hebben wel de klok uit de klokkentoren afgevoerd. Na de oorlog is besloten een nieuwe klok te laten gieten door de klokkengieterij Jacobus van Bergen in Midwolde. Die klok hangt er nog steeds, met de tekst:

 
HOORT MIJN STEM, IK ROEP U ALLEN
KOMT TOT HEM, DIE VREDE BRACHT
NA BITTERE STRIJD EN BANGE NACHT.
 

Kerkklok oud Houtrustkerk Den Haag

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donderdag 30 april 2020
Eb
 
Ik trek mij terug en wacht.
Dit is de tijd die niet verloren gaat:
Iedre minuut zet zich in toekomst om.
Ik ben een oceaan van wachten,
waterdun omhuld door ’t ogenblik.
Zuigende eb van het gemoed,
dat de minuten trekt en dat de vloed
diep in zijn duisternis bereidt.
 
Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?
 
M. Vasalis
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maandag 28 april 2020
"We moeten doorgaan"
 
Wat is humor in het leven
het is lachen met een traan
een zonnestraal die heel even
een glans geeft aan je bestaan
 
Humor is eigenlijk een wonder
als je het niet kent
ga je heel snel kopje onder
voelt je niet in je element. 
 
Humor ligt op straat was de leuze
maar niet in deze tijd
het is helaas niet onze keuze
vaak overheerst nu de narigheid. 
 
Maar laten we de moed niet verliezen
we gaan er tegenaan
al krijgen we veel voor onze kiezen
Humor moet blijven bestaan. 
 
Wilna Cordess
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaterdag 19 april 2020
Lieve vrienden,Jullie zijn net als ik, onzeker over de toekomst en hevig geschrokken door wat er nu overal gebeurt.
De meesten van U kennen het al wat oudere, maar toch niet verouderde lied van Jacqueline van der Waals.
"Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand……..
Zij schreef dit gedicht toen ze ongeneeslijk ziek was. Prachtig vind ik hoe ze verwoordt dat ze moed nodig heeft om het onbekende tegemoet te gaan.
Voor ons allen is iets gebeurd dat we niet kenden, of niet wilden onder ogen zien…
Ja, wellicht in Afrika kon zoiets een groot probleem zijn, toch niet in het propere Nederland!
En toch…..er valt zo veel goeds te melden, zoveel hulp wordt geboden, good will getoond.
Laten we dat prachtige lied nog eens zingen!!!
 
Bertie Cohen Stuart
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donderdag 23 april 2020
 thumbnail image Dagelijks Brood Houtrustkerk Den Haag
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinsdag 21 april 2020
 
Vorig jaar 21 april op een zonnige paasmorgen deed ik belijdenis. Nu een jaar later is alles veranderd en ziet de wereld voor velen van onser niet meer zo hoopvol en zonnig uit. Ik denk nog vaak aan die dag en put er kracht en hoop uit. Daarom wil ik het nogmaals graag met jullie delen. Ik geloof dat God ons in iedere moeilijke situatie de kracht geeft die we nodig hebben. Hij geeft die kracht niet vooraf omdat we niet op onszelf maar op Hem vertrouwen. Ik geloof dat God altijd bij ons is, over ons waakt ook al kunnen of willen wij hem niet altijd zien.
 
Liesberth Stortenbeek.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaterdag 19 april 2020
Hoewel ik geen regelmatige kerkganger ben, ik kom eerlijk gezegd alleen naar de kerk om in het koor te zingen, stel ik de dagelijkse toezending van “ Het Dagelijkse brood” op prijs. Het geeft mij het gevoel dat je toch tot een “gemeenschap” behoort. Dat is in deze dagen van afzondering een waardevol ding. Om toch in beweging te blijven maak ik tegenwoordig dagelijks een wandeling door de duinen en over het strand, bijgaand een foto gemaakt tijdens een van die wandelingen.
 
Flip Petri
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donderdag 16 april 2020

Menigeen van ons draagt enkele bijbelverzen, dichtregels en wat liedregels met zich mee die een zekere troost bieden. Ze zijn wat los geraakt van hun oorspronkelijke context en zijn onderdeel van onze eigen context geworden. Niet dat we alles van de oorspronkelijke setting geloven, maar ze stimuleren geloof, geven goede moed, troost. Zo figureert in mijn leven die treffende zin uit Mattheus 14: Wees niet bang, ik ben het! De verzen Niets is ten kwade, wat we ook lijden Gij houdt ons bij de hand gevat (uit lied 675, 2) geven moed zonder dat de rest van de tekst nog echt geloofwaardig voor me is. Veel van de religieuze taal behoort tot een andere, ons vreemde wereld en toch licht in de oude woorden iets op, tekenen van hoop. Dat ik niet uitval, dat wij allen zo zwaar en droevig als we zijn, niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn. (lied 601,1),

Arne Jonges
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maandag 14 april 2020
Het blijft een opdracht om zo licht mogelijk in het leven te staan. Dat is wel wat je moet proberen. Maar dat gaat niet door te doen alsof het donker er niet is, of doen alsof de wereld heel lief en licht is. Het gaat alleen maar zo: door zelf zoveel mogelijk licht te geven. 
 
Uit Trouw - 23 maart 2020
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zondag 12 april 2020
Ik wens jullie allen een hoopvol Paasfeest. Sinds 12 maart, de datum, waarop we elkaar voor het laatst zagen bij de koorrepetitie schijnt elke dag bijna de zon. Zo worden we toch verwarmd en worden we gewaar dat je niet per definitie fysiek aanwezig hoeft te zijn om toch warmte en genegenheid te voelen, want de zon is juist heel ver weg. Echt een zondagsschool gedachte hè ? Toch denk ik juist nu veel terug aan mijn zondagsschool-juffrouw die moeilijke dingen eenvoudig uit kon leggen. Dank voor het dagelijks brood + telefoontjes + e-mails, de kerkomroepdiensten van Marieke etc. etc. Tot horens, ziens of schrijfs.
 
Lieve groet van Mieke de Borst
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaterdag 11 april 2020
De stilte

Ik luister naar de stilte,
die zoveel te vertellen heeft.
Ik kijk naar de leegte,
die veel laat zien.
Ik hoor de mensen,
die er niet zijn.
Voetstappen naderen......
en ebben weer weg.
De schilderijen aan de wand,
zijn getuigen hiervan.
Zij houden mij nauwlettend
in de gaten.
Ik zie zonder te kijken,
Ik kijk -zonder te zien-
Naar........
Wat er is, wat er niet is,
....... wat er nog komen gaat.
De stilte, de leegte,
de schilderijen,
vertellen dat er morgen weer leven is.

Margriet Lagadeau
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maandag 6 april 2020
HET WONDER ONTDEKKEN Veel van onze relaties spelen zich deels of geheel af in een digitale dimensie. Nu we elkaar niet mogen aanraken en niet mogen knuffelen kunnen we weer ontdekken hoe waardevol werkelijk fysiek contact is. Nabijheid en aanraking zijn van levensbelang. Soms ontdek je het wonder van iets pas wanneer je het even kwijt bent. Darwin zei: niet de sterkste of de meest intelligente overleven, maar diegene die zich het beste kunnen aanpassen aan veranderingen. Dit is een moment om onze mee-verander-spieren weer eens flink te trainen. Ook kunnen we ontdekken dat onze acties invloed hebben op de mensen om ons heen. We zijn van elkaar afhankelijk. Het virus vraagt zorg voor elkaar en onszelf even iets ontzeggen om voor de zwakkeren zorg te dragen. The survival of the Kindest! Dus laten we geen schuldigen zoeken, geen complotten bedenken, maar de uitdagingen die op ons afkomen aangaan, met zoveel mogelijk medemenselijkheid en zorgzaamheid.
 
Psycholoog F. Morelli, Italië 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinsdag 31 maart 2020
Groet uit de Houtrustkerkgemeente
Dit was de derde zondag zonder kerkdienst (of is het al langer, want je raakt de volgorde der dagen kwijt) en ik hoop dat jullie dit met mij missen. Het orgelspel, de preek, naast Jette proberen te zitten, (die meestal nog een knoopje voor mij dicht maakt),de collecte die altijd te weinig krijgt omdat munt/papiergeld vaak niet voorradig is en de koffie met heerlijke koekjes van Margriet. Hoop jullie op afzienbare termijn gezond in de Houtrustkerk te treffen.
 
Doeke Eisma
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maandag 30 maart 2020
Urbi et orbi
Urbi et orbi. Voor de stad en voor de wereld. Zelden zag ik iets kerkelijks op televisie dat zo veel indruk maakte. Franciscus met een in goud gehuld stukje aarde, eenvoudig voedsel, dat het lichaam van Christus uitbeeldt, voor een leeg plein. Een leegte die onze angst en behoedzaamheid symboliseert. Tegenover een bange wereld hield hij het omhoog. Dat stukje brood dat straalde als de zon. Als tegengif. Zo zegende deze minderbroeder de wereld. Met de gebroken kracht van een joodse rechtvaardige. En terwijl de kerkklokken begonnen te luiden, loeide er een sirene. Dwars door die sacrale klanken heen. Pasen werd nooit zo indrukwekkend ingeluid. Bekijk Urbi et Orbi op https://www.npostart.nl/POMS_S_KN_16043521
 

 

 
 
 

Deel dit