Vrijzinnig geloven

 

VVP

De wijsheid van Confucius

De wijsheid van Confucius

‘De gesprekken’ (Chinees: Lunyu) van wijs-geer Confucius zijn vertaald in het Nederlands. Zijn levensbeschouwing vormt de bakermat van de Chinese beschaving en is een oerbron van het humanisme.
 
 
In de tijd van Confucius was China nog geen keizerrijk, maar bestond toen uit elkaar bestrijdende staten. Confucius pleitte voor recht en medemenselijkheid. Hij was tegen een samenleving waarin alleen afkomst en fortuin telden. Hij geloofde in de waarde van de individuele mens. De Chinese revolutie heeft zijn denken bestreden, maar het bleek te diep geworteld om te kunnen worden uitgeroeid. Vandaag de dag wordt Confucius, 'de Meester van Tienduizend Generaties', in China in ere hersteld. In deze leeskring besteden we aandacht aan leven en leer van Confucius en lezen we enkele ‘gesprekken’. Voor wie het boek te duur vindt (39,99 euro) wordt er van tevoren een syllabus gekopieerd, die bij opgave tegen kostprijs thuis wordt bezorgd. Voor de eerste bijeenkomst lezen we p. 9-50, waarin Confucius’ biografie aan de orde komt. Op zondag 10 april wordt er een speelfilm over Confucius vertoond in de lunchbios (zie p.17 van dit jaarprogramma).
 
 
Entree
Vrijwillige bijdrage voor de koffie
Locatie
Woensdagmiddag: Houtrustkerk, Houtrustweg 1
Vrijdagavond Buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenkestraat 28
Tijd
Woensdag 11 mei 2016 om 20.00 --> afgelast!
Woensdag 8 juni 2016 om 20.00
Aanmelden
wenselijk i.v.m. de gekopieerde syllabus
Gespreksleider 
ds. Karl van Klaveren (06-11041992)
 
 

Deel dit