Vrijzinnig geloven

 

VVP

GAAT NIET DOOR: joodse mystiek

GAAT NIET DOOR: joodse mystiek

Kabbala is joodse mystiek die gebaseerd is op de Zohar, een geschrift uit de Middeleeuwen. Deze mystieke stroming uit het jodendom zou teruggaan tot bijbelse tijden, waarin ze is beïnvloed door platonisme.
 
Het bijzondere van kabbala is dat het, net als alle joodse religie, heel aards is. Het gaat om 'het heiligen van het leven'. Lange tijd was kabbala een geheime leer. Rabbijnen mochten de kabbalistische boeken pas bestuderen als ze veertig jaar oud waren. In het spoor van zijn vader Rav Berg maakt Yehuda Berg deze esoterische wijsheid toegankelijk voor moderne lezers.
 
Vrijdag 10 mei is er weer een bijeenkomst van de kring 'Joodse mystiek'. Het gaat om de bijeenkomst die is verzet van 26 april naar 10 mei. Thuis lezen we uit het boek van Jehuda Berg over de puzzel van het leven en ons reactief gedrag (pagina 90-126). Daarnaast lezen we uit het historisch overzicht van Daniel Matt opnieuw de pagina 15-25, waarbij de opdracht is te onderstrepen wat je niet begrijpt.
 
Het boek van Jehuda Berg is uitverkocht en tweedehands erg duur. Daarom gebruiken we een syllabus waarin ook dit boek is opgenomen. Deze syllabus is voor 15 euro te verkrijgen bij ds. Karl van Klaveren. 
 
Kosten Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee
Locatie
Om 10:30 - bij Wijnie Krabman thuis, Hoge Prins Willemstraat 166
Om 14:00 - Houtrustkerk, Houtrustweg 1 Den Haag
Data
- Vrijdag 10 mei 2019 om 10:30 en om 14:00
- Overige data volgen
Informatie ds. Karl van Klaveren (06-11041992)
   
   
 
 

Deel dit