Vrijzinnig geloven

 

VVP

Woord en beeld

Woord en beeld

Na de vervolgingen ontwikkelde zich binnen het christendom een cultus van beeldenverering. Niet alle gezagsdragers waren blij met iets dat in hun ogen afgoderij is, maar Gregorius de Grote beseft hoe met beelden het volk bereikt kan worden:
 
een heilige kan dan immers herkenbaar zijn aan een attribuut. In de achtste eeuw leidt die tegenstelling tot een beeldenstrijd waarbinnen de icono-clasten het voorzien hebben op alle afbeeldingen van eerst alleen heiligen en uiteindelijk ook van Christus. Na pauselijke anathema’s keert de rust weer met het vaststellen van een duidelijke grens tussen verering enerzijds en aanbidding anderzijds, van welke de laatste niet is toegestaan. Met de Reformatie laait het vuur weer op en vallen veel bedehuizen in de Nederlanden ten prooi aan de Beeldenstorm. Vandaag de dag is de situatie dat er rooms-katholieke kerken zijn die rijkelijk gedecoreerd zijn met beeltenissen. Daartegenover volstaat het protestantisme soms met een op de muur geschilderde verwijzing naar een bijbeltekst. Beeld naast woord. Wat heeft het woord dat het beeld niet heeft? En andersom? En hoe is dat in andere religies? Dat is het onderwerp van een presentatie in de Houtrustkerk, waarvan de muren nu eens om te lezen en dan weer om te bekijken zullen zijn. De presentatie wordt verzorgd door Albert Wulffers, filmmaker en schrijver, oud-docent aan de Gerrit Rietveld Academie, opgeleid als typografisch vormgever en zijn leven lang al gefascineerd door het spanningsveld tussen woord en beeld. Dat is ook het thema van deze lezing met lichtbeelden die de hele ruimte van de kerk zullen vullen.
 
 
Entree €7,50
Locatie Houtrustkerk, Adres: Houtrustweg 1
Data Zaterdag 11 november 2017 om 20:00
Informatie Margriet Lagadeau (tel. 070-3457291)
 
 
 

Deel dit