Vrijzinnig geloven

 

VVP

Vrijzinnige zomerontmoetingen

Vrijzinnige zomerontmoetingen

In de zomer is er in de kerk niets te doen. Of toch wel? In onderstaand overzicht treft u activiteiten in de zomermaanden  bij verschillende kerken in de regio Haaglanden: vrij zinnige zomerontmoetingen. We heten u van harte welkom!
 
Zomercursus met Ivana Ivkovic over Hannah Arendt
Misschien baart deze tijd u ook zorgen en zoekt u naar perspectieven om u hiertoe te verhouden. U bent van harte welkom bij de cursus ‘Denken in bewogen tijden’.
 
Ivana Ivkovic is geboren in Belgrado, Joegoslavië, en woont sinds 1993 in Nederland. Ze studeerde filosofie in Tilburg en werkte vervolgens aan de Katholieke Universiteit Brussel, de Universiteit van Tilburg en The New School for Social Research te New York. Op 10 maart was zij te gast in ons filosofisch café Ze vertelde over Hannah Arendt. Wat is liefde voor de wereld bij Hannah Arendt?. Deze zomer verzorgt zij in onze kerk een filosofie zomercursus waarin we de filosofie van Hannah Arendt nader beschouwen.
 
Entree €10 per keer of €35 voor de hele cursus
Locatie Vrijzinnigen Wassenaar. Lange Kerkdam 45
Data
Woensdagen 29 juni om 14:00-16:00 - 1e bijeenkomst: Hoe begint de wereld opnieuw?
Woensdagen 6 juli om 14:00-16:00 - 2e bijeenkomst: De banaliteit van het kwaad
Woensdagen 13 juli om 14:00-16:00 - 3e bijeenkomst: Totalitarisme
Woensdagen 20 juli om 14:00-16:00 - 4e bijeenkomst: Vriendschap en liefde
Extra Inschrijving verplicht via aanmelden@vrijzinniginwassenaar.nl
   
   

 

Een zomeravond met gedichten, gezangen en muziek
Een avond met Ingrid de Bonth (poezie), Reinhold Philipp (gezangen en gebeden) en het trio de Monchy (zang: Frederiek Muller, piano: Roel van der Wal en klarinet: Richard Braakenburg
Zij brengen onder andere enkele delen uit de Sechs Deutsche Lieder van Louis Spohr ten gehore.
 
Entree Toegang vrij
Locatie Remonstrantse kerk Den Haag
Data Donderdag 30 juni om 20:00
Extra De avond is ook te volgen via onze website onder Online diensten - kerkdienstgemist.nl
   
   

 

Wanderlust
We hebben het woord uit het Duits geleend en het staat voor een innerlijke drang om de wereld, de natuur in te trekken, liefst te voet. Door een herfstbos wandelen, de top van een berg bereiken, uitrusten op de oever van een kabbelend beekje, genieten van een majestueus vergezicht, het zijn activiteiten die een gevoel in ons wakker maken. Gevoelens van verwondering, huivering, voldaanheid kunnen zich van een mens meester maken die zich openstelt voor het onbekende, een andere wereld dan die van thuis. Maar ‘Wanderlust’ staat ook voor wat zulke nieuwe ervaringen in de loop van de jaren met je doen, een zwerftocht door het leven waar de seizoenen elkaar afwisselen.

Met name tijdens de romantiek in de 19de eeuw brengen kunstwerken - beeldende kunst, muziek, poëzie - deze gevoelens tot uitdrukking. Het Dordrechts Museum besteedt deze zomer en najaar aandacht aan reislustige Nederlandse schilders in de 19de eeuw.

Op de vrijzinnige zomerontmoeting op 5 juli belicht Nelleke Kan een aantal schilderijen uit binnen- en buitenland en brengen bariton Paul van der Maesen en Roel van der Wal op de piano bijpassende liederen ten gehore. Een avond die de eigen ‘Wanderlust’ weer eens wakker maakt?
 
Entree Toegang vrij
Locatie Doopsgezinde Kerk, Paleisstraat 8 Den Haag
Data Dinsdag 5 juli 19:30
Extra Drankje na afloop
   
   

 

Vier de schepping
Na een zomerontmoeting over ‘Wanderlust’ in de kunsten trekken wij er zelf op uit. We gaan naar het Westduinpark. Na onze inspanning om ons los te maken uit het stadsgewoel komen we eerst wat op adem bij de Duinplas. En dan zoeken wij ons te voet een weg naar de Duinpan waar we ons kunnen verwonderen over de kiemkracht van bomen. We keren langzaam terug naar ons startpunt en delen met elkaar wat deze ontmoeting in het licht van de zomeravond ons heeft gebracht. Een maand later herhalen we deze viering van de Schepping vanaf het Duinpad ter hoogte van de Kwartellaan. We wandelen door naar de Duintop met uitzicht over het groen. Daar laten we onze ziel tot rust komen voordat we weer afdalen naar ons startpunt aan de rand van de Vogelwijk.

 

Entree Toegang vrij
Locatie Bij de Duinplas, einde Laan van Poot naast de strandopgang aan het eind van de Savornin Lohmanlaan
Data Dinsdag 19 juli van 20:00 uur tot zonsondergang
Meer informatie Werkgroep Groene Hoop van de Doopsgezinde Gemeente, Frouke Bardet 06.30753511
 
 
 
Zuiderpark
Hans en Joke Wolthuizen houden hun inmiddels bekende beeldenwandeling in het Zuiderpark op uitnodiging van Zomerstek.
Entree Toegang vrij
Locatie Apostolisch genootschap Loevesteinlaan 170
Data Donderdag 28 juli om14:00-15:30
Extra Ook mensen, welke gebruik maken van een rollator of scootmobiel kunnen deelnemen
 
 
 
Sacraal lichaamsgebed in 7 houdingen
Het Namaste gebaar is een van de 7 houdingen.
 
Andrew Harvey is een bekende moderne mysticus, internationale spirituele leraar en auteur van vele boeken. Zo was hij betrokken bij de totstandkoming van het Tibetaanse boek van leven en sterven. Hij heeft zich een leven lang laten inspireren door de religieuze tradities van oost en west en een lichaamsgebed vormgegeven waar de sacrale lichaamshoudingen van deze tradities zijn gecombineerd tot een universeel gebed.

Elementen van transcendentie, dat zijn de ervaringen van een bovenzintuiglijke wereld, en transfiguratie, waarin de krachten worden geïntegreerd in geest, hart, ziel en de diepte van het lichaam zijn onderdeel van het gebed. 

We gaan samen dit lichaamsgebed uitvoeren waarbij ik jullie stap voor stap zal begeleiden. Als het mogelijk is, zou je dan een matje of kleed of deken kunnen meenemen voor op de vloer. Er zullen een aantal matjes en kleden aanwezig zijn. Als het prettiger of meer comfortabel voelt, kan je het gebed ook op een stoel uitvoeren.  

We sluiten de sessie af met het samen zingen van een mooie mantra met beweging. Ook daarvoor geldt dat wie wil kan meedoen maar toekijken is ook prima.
 
Entree
Toegang vrij
Locatie Houtrustkerk, Beeklaan 535, Den Haag
Data Woensdag 3 augustus om 14:00 – 15:30
Informatie en aanmelden Anja Schaafsma 06- 24125671 of schaafanja@gmail.com 
   
   
 
 
Een anders denken over God
Bijbelse verhalen zijn van grote invloed geweest op onze cultuur, meer dan we vaak beseffen. Ze zijn niet het exclusieve bezit van de kerk, maar behoren tot het cultureel erfgoed van onze samenleving, waarvan de oorsprong ligt bij het bijbelse volk Israël. Het gaat steeds om unieke, niet zozeer historische, bééldende verhalen met een verborgen wijsheid, erop gericht hoe wij mensen met deze aarde en alle leven zouden moeten omgaan.  

Deze wijsheid wordt in deze verhalen gezien als afkomstig van een ‘God’, die in die verhalen  af en toe het woord neemt. Een gedachte die voor niet-gelovigen uiteraard ondenkbaar is. Maar ook gelovigen kunnen met de gedachte aan een ‘God’ als een bovennatuurlijke werkelijkheid, die deze wereld geschapen zou hebben en daarin af en toe op wonderbaarlijke wijze ingrijpt, dikwijls niets meer beginnen. Maar blijft er ons dan nog zoiets over als een geloof dat richting kan geven aan ons leven? 
 
Entree
Toegang vrij
Locatie Houtrustkerk, Beeklaan 535, Den Haag
Data Zaterdag 20 augustus om 14:00
   
   
   

 

De spiritualiteit van de Kelten
Een zomer-avondlezing door drs. Katrijne Bezemer. De Kelten hebben tussen 600 v. Chr. en 350 n. Chr. grote delen van Europa bevolkt. Ze zijn door de Romeinen en later andere bevolkingsgroepen verdreven. Hun denkbeelden zijn bekend geworden vanuit de geschriften van hun bezetters als ook door nagelaten kunst(voorwerpen). In de religie van de Kelten speelde de verbondenheid met de natuur een grote rol. De druïden en priesteressen hadden hun ontmoetingsplaatsen bij natuurlijke godsplaatsen/ heiligdommen. Ook gedichten en zang speelden een grote rol in deze traditie. In Ierland is relatief lang de Keltische invloed blijven bestaan. Voor onze tijd met aandacht voor het klimaat is het van betekenis om op een andere manier naar de natuur te leren kijken.
 
Entree
Toegang vrij
Locatie Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119, Voorburg
Data Donderdag 25 augustus om 20:00 – 22:00
 Aanmelden Graag aanmelden bij Iet Vallenduuk ivallenduuk@gmail.com of 0252-213998
   
   

 

 
 
 
 
   
   
   

Deel dit