Vrijzinnig geloven

 

VVP

Vrijzinnige zomerontmoetingen

Vrijzinnige zomerontmoetingen

In de zomer is er in de kerk niets te doen. Of toch wel? In onderstaand overzicht treft u activiteiten in de zomermaanden  bij verschillende kerken in de regio Haaglanden: vrij zinnige zomerontmoetingen. We heten u van harte welkom!
 
 
Gnostiek - een nieuw licht op de oude traditie van het innerlijk weten (Stephan A. Hoeller)
De gnostische wereldbeschouwing ontwikkelde zich 2000 jaar geleden naast de Joods-Christelijke traditie. Bij de Gnostiek ligt de focus op een directe ervaring met de goddelijke wereld. Die visie werd al snel ketters verklaard. In deze sessie wordt ingegaan op de Gnostiek als de mystieke traditie van het westen. We leren over de gnostische visie op het kwaad, de gnostische Christus als een boodschapper van het licht, Sophia de vrouwelijke wijsheid, sacramenten en rituelen, stromingen als de Mandeeërs, de Manicheeërs en de Katharen en de gnostische elementen in het werk van Voltaire, Blake, Yeats en Yung. Heb je zin om deel te nemen aan deze ZOOM sessie van Vrijzinnig Delft, stuur dan een bericht naar Anja Schaafsma.
 
Entree Vrij
Locatie Via ZOOM
Data
Vrijdag 17 juli 2020 van 14:00 – 15:30
Extra Aanmelding noodzakelijk: Email Anja Schaafsma Gnostiek ZOOM Houtrustkerk Den Haag / www.sophiaspirit.nl
   
   
 
 
Vreemd in DE WERELD - Dr. Johan Goud
'Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh' ich wieder aus' (beginregels van 'Die Winterreise' van Schubert). Het is een oude typering van de mens: dat hij/zij vreemd in de wereld komt en er vreemd ook weer uit vertrekt. Een gebaand pad lijkt niet voor hem weggelegd. Hij moet zich telkens nieuw uitvinden, in de diverse relaties waarin hij zijn leven leidt. Het thema bijbelse 'ballingschap' heeft zo beschouwd een betekenis die ver uitreikt boven de historische gebeurtenissen waar het in eerste instantie naar verwijst. In deze drie bijeenkomsten komen de drie essentiële relaties aan de orde, waarin mensen hun vreemdheid ervaren en proberen te overwinnen. Daarbij komen iedere keer inzichten van Bijbelse, filosofische en literaire oorsprong ter sprake.
In de eerste bijeenkomst (22 juli) gaat het over het Nomade en ontworteld zijn als een thema in de filosofie, de literatuur en de bijbel. In de tweede bijeenkomst (24 juli) over Mens en Dier, met bijzondere aandacht voor wat schrijvers (Ted Hughes, Thomas Mann, Eric-Emmanuel Schmitt) over de wijsheid van kraaien en honden hebben opgemerkt. In de derde bijeenkomst (27 juli) staat het thema Mens en Mens centraal, de relatie waarin we vaak de grootste vreemdheid en vijandschap ondervinden. Gedichten van Gerrit Achterberg krijgen aparte aandacht. Tenslotte, op 29 juli, staat de relatie Mens en God in het middelpunt, met onder meer een zorgvuldige lezing van het gedicht 'Poetry and Religion' van de dit jaar overleden, Australische dichter Les Murray.
 
Entree Kosten: leden en vrienden € 5,– per keer, belangstellenden € 10.00.
Locatie Remonstrantse kerk, Laan van Meerdervoort 955 Den Haag
Data
Woensdag 22 juli 2020 om 14:00-16:00
Vrijdag 24 juli 2020 om 14:00-16:00
Maandag 27 juli 2020 om 14:00-16:00
Woensdag 29 juli 2020 om 14:00-16:00
Extra Vanwege corona-maatregelen kan maar een beperkt aantal deelnemers (30) worden toegelaten. Aanmelding noodzakelijk bij het bureau: 070-3250779 of via email: Email Remonstranten Vreemd in de WERELD Houtrustkerk Den Haag
   
   
 
 
Rondleiding in de Grote Kerk van Den Haag
Op woensdag 5 augustus om 14 uur bent u welkom in de Grote of Sint Jacobs Kerk in Den Haag. Robert van Venetië, die de kerk als gids goed kent, zal u rondleiden langs de bezienswaardigheden zoals de preekstoel, het doopvont, de gebrandschilderde ramen, het Van Wassenaer monument en vooral ook de wapenborden van de ridders van het Gulden Vlies. Na afloop kunnen we genieten van een drankje bij Zebedeus, het café naast de kerk.
 
Entree Vrij
Locatie Grote Kerk, Rond de Grote Kerk 12 Den Haag
Data
Woensdag 5 augustus 2020 om 14:00
Extra Aanmelding niet noodzakelijk
   
   
 
 
Maria Magdalena - geliefde, apostel of verlichte meester?
Vele stemmen verkondigen in deze tijd van gelijkheid van man en vrouw een ontwikkeling in de spirituele traditie. Maria Magdalena is in deze evolutie van grote betekenis. Met name gnostische geschriften werpen een ander licht op Maria Magdalena, haar relatie met Jezus en haar rol tussen de discipelen. In veel scholen binnen het Gnostisch Christendom speelt Maria Magdalena een essentiële rol in de openbaring van de evangeliën. We bestuderen het leven van Maria Magdalena vanuit de gnostische traditie. Cynthia Bourgeault is een episcopaals priester en schrijfster van vele boeken over religie. Ze komt na diepgaand onderzoek ook tot opzienbarende conclusies over de betekenis van Maria Magdalena.
 
Entree Vrij
Locatie Via ZOOM
Data
Vrijdag 7 augustus 2020 van 14:00 – 15:30
Extra Aanmelding noodzakelijk: Email Anja Schaafsma Gnostiek ZOOM Houtrustkerk Den Haag / www.sophiaspirit.nl
   
   
 
 
Eurovisie Songfestival
Het Eurovisie Songfestival fascineert elk jaar weer miljoenen kijkers over de hele wereld. Hoe werkt de betovering van dit spektakel? Wat is het geheim achter het sprookje? Presentator Hijlco Span en predikant Tom Mikkers kwamen dit voorjaar met een boek over de magie van het songfestival. Wat is het sprookje dat op het spel staat? Hoe werkt de betovering? In Hallelujah Eurovision gaven zij een andere kijk op dit spektakel, dat in 2020 65 jaar bestaat en na veertig jaar weer in Nederland zou plaatsvinden. Het liep anders. Het festival ging niet door. Het boek was er wel. Wil je eens weten hoe het zit met de religieuze component van het festival? Doe dan mee met deze zoom-ontmoeting. Er was dan weliswaar geen songfestival dit jaar, er is wel een zinderende zomer ontmoeting via ZOOM waarin Tom Mikkers je wijst op de minder bekende maar evenzogoed betekenisvolle aspecten van dit festival. Als het songfestival plaatsvindt in Rotterdam in 2021 ga je er anders naar kijken.
 
Entree Vrij
Locatie Via ZOOM
Data
Donderdag 8 augustus 2020 om 14:00
Extra Aanmelding noodzakelijk: Email Vrijzinngen Wassenaar Eurovisie Songfestival Houtrustkerk Den Haag
   
   
 
 
Luistervieringen en Columns
Wekelijks digitaal beschikbaar via www.haagsedominicus.nl.
 
WandelingenEenmaal per week organiseren wij wandelingen. Info en aanmelden via Email Haagse Dominicus Houtrustkerk Den Haag.
 
Mediatie, stilte, gebed.
Iedere donderdagmiddag is de Bethel-Kapel geopend van 14:00 uur tot 17:00 uur voor mediatie, stilte, gebed in deze Coronatijd. Iedereen is welkom.
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eerdere activiteiten
 

Wake voor vluchtelingen

Deze wake vindt plaats in het Haagse buurt-enkerkhuis Bethel, het decor van het spraakmakende kerkasiel voor het gezin Tamrazyan. Deze 24-uurs wake bestaat uit momenten van inspiratie, informatie en dialoog. Vanwege de beperkingen als gevolg van het coronavirus is het dit jaar helaas niet mogelijk met veel mensen in Bethel samen te komen. Maar u kunt elk moment meemaken via een livestream op de website www.wakevoorvluchtelingen.nl.

 
Entree Vrij
Locatie Buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30 Den Haag
Data
Start op zaterdag 20 juni 2020 om 12:00 uur, einde op zondag 21 juni 2020 om 12:00 uur.
Extra Aanmelden of te volgen via livestream
   
   
 
 
Jij en de wereld: Wat heb je geleerd van de crisis? Is ons systeem racistisch?
Ondanks dat de samenleving op slot ging is er veel met ons en in de wereld gebeurd. We zijn door de pandemie geconfronteerd met onszelf en de kwetsbaarheden in onze samenleving. Wat heeft deze crisis met jou gedaan? Wat heb je ervan geleerd? Wat hoop je dat de samenleving ervan leert? En dan dat andere nieuws: de beelden uit Amerika, die ook bij ons duizenden jongeren op de been brengen die de discriminatie zat zijn. Vind jij dat ze een punt hebben? Dat onze samenleving structureel racistisch is? En wat doen we eraan? Twee thema's die we in twee keer drie kwartier (met een koffiepauze) willen bespreken.
 
Entree Vrij
Locatie Houtrustkerk, Houtrustweg 1 (hoek Beeklaan 535), Den Haag
Data
Woensdag 1 juli 2020 om 14:30
Extra Aanmelding noodzakelijk: bij ds. Karl van Klaveren (06-11041992)
   
   
 
 
   
   
   

Deel dit