Vrijzinnig geloven

 

VVP

Kerkdiensten

Kerkdiensten

Elke zondag om 10:30 uur is er een viering. Muziek speelt in onze kerkdiensten een belangrijke rol. In diensten waarin de eigen predikant voorgaat, zingt de cantorij of het koor. Na de afloop drinken we een kopje koffie.
 
Als regel gaat onze eigen predikant eens in de twee weken voor. Op andere zondagen zijn er gastpredikanten, waardoor er afwisseling is in toonzetting en gedachte. Als vrijzinnige kerk koesteren we die verscheidenheid. Alleen in de veelkleurigheid ontdekken we iets van de waarheid. Geen mens heeft God op zak, maar ieder mens is wel met God verbonden en weerspiegelt iets van zijn glans.
 
Door het jaar heen zijn er bijzondere diensten: de kerstnachtdienst, de paascyclus die begint op Witte Donderdag en de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Verder zijn er oecumenische diensten en een provinciale ontmoetingsdag van de VVP Zuid-Holland.
 
Via deze link kunt u het preekrooster bekijken.
 
Rolstoeltoegankelijk
Het gebouw is voor mensen in een rolstoel, met een rollator, krukken of een wandelstok goed te bezoeken.
 
Ringleiding aanwezig
In de gehele kerkzaal is de preek goed te volgen als u uw gehoorapparaat in de T-stand zet.
 
Rollator aanwezig
In de Houtrustkerk is een rollator aanwezig voor degene die het nodig heeft.
 
Kerkomroep
Het is mogelijk via www.kerkomroep.nl de diensten in de Houtrustkerk te beluisteren; op de site gaat u naar Zuid-Holland, naar Den Haag en naar Houtrustkerk. Daar kunt u 'live' de dienst beluisteren of later de laatste dienst(en) beluisteren of downloaden.
 
 
   rolstoel - kerkdiensten -  Houtrustkerk  logo-tring - kerkdiensten - Houtrustkerk  Rollator Houtrustkerk Den Haag
 
 

Deel dit