Vrijzinnig geloven

 

VVP

Inleiding in de joodse mystiek

Inleiding in de joodse mystiek

Kabbala is joodse mystiek die gebaseerd is op de Zohar, een geschrift uit de Middeleeuwen. Deze mystieke stroming uit het jodendom zou teruggaan tot bijbelse tijden, waarin ze is beïnvloed door platonisme.
 
Het bijzondere van kabbala is dat het, net als alle joodse religie, heel aards is. Het gaat om 'het heiligen van het leven'. Lange tijd was kabbala een geheime leer. Rabbijnen mochten de kabbalistische boeken pas bestuderen als ze veertig jaar oud waren. In het spoor van zijn vader Rav Berg maakt Yehuda Berg deze esoterische wijsheid toegankelijk voor moderne lezers.
 
In deze gesprekskring lezen we zijn boek De kracht van kabbala (2004). Karl van Klaveren, die het vertaalde, zal de kring leiden. Voor de eerste bijeenkomst lezen we de inleiding en hoofdstuk een ('Wie zijn wij?' - pafina 12-57). Tijdens de kring zullen we ook fragmenten uit de bloemlezing De Zohar van Gershom Sholem lezen. Sholem is een groot kenner van de joodse mystiek en heeft op overtuigende wijze de betekenis daarvan laten zien. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 22 februari. Vanwege de grote belangstelling wordt er nog een tweede groep gevormd. Ds. Karl van Klaveren zal de deelnemers laten weten bij welke groep ze zijn ingedeeld en waar en wanneer de tweede groep bijeenkomt.
 
Het boek van Jehuda Berg is uitverkocht en tweedehands erg duur. Daarom gebruiken we een syllabus waarin ook dit boek is opgenomen. Deze syllabus is voor 15 euro te verkrijgen bij ds. Karl van Klaveren. 
 
Kosten Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee
Locatie
Bij Wijnie Krabman thuis, Hoge Prins Willemstraat 166
Data
- Vrijdag 22 februari 2019 om 10:30
- Overige data volgen
Informatie ds. Karl van Klaveren (06-11041992)
   
   
 
 

Deel dit