Vrijzinnig geloven

 

VVP

Oecumene en Vrijzinnig Beraad

Oecumene en Vrijzinnig Beraad

In het Oecumenisch Beraad Duinoord (OBD) organiseren we samen met de katholieke Ignatiusparochie, het Genootschap van Vrienden (ook wel de Quakers genoemd), de Evangelische Broedergemeente (ook wel Hernhutters genoemd), de ...
 
... protestantse wijkgemeente Den Haag West (Maranathakerk en Bergkerk) en de gereformeerde Noorderkerk tweemaal per jaar een oecumenische dienst: in september in de Vredesweek, en in januari in de Week van Gebed voor Eenheid onder de Christenen. Daarnaast is de Houtrustkerk verbonden aan het Vrijzinnig Beraad, een samenwerkingsverband van liberale kerkgenootschappen uit de regio, dat elkaar tweemaal per jaar ontmoet voor overleg. Samen met de Doopsgezinde gemeente, de Remonstrantse kerk, het Apostolisch Genootschap, de Vrijplaats en de Quakers uit Den Haag en de NPB Vrijzinnigen Wassenaar en het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen uit Voorburg organiseert de Houtrustkerk in juli en augustus een zomerprogramma, dat bekend wordt gemaakt via nieuwsbrief en website.
 
 

Deel dit