Vrijzinnig geloven

 

VVP

Oecumene en Vrijzinnig Beraad

Oecumene en Vrijzinnig Beraad

In het Oecumenisch Beraad Duinoord (OBD) organiseren we met de katholieke Ignatius-parochie, de Evangelische Broedergemeente, de Quakers, de protestantse Maranathakerk en Noorderkerk en sinds kort ook het straatpastoraat in Den Haag, ...
 
... tweemaal per jaar een oecumenische dienst: in september in de Vredesweek, en in januari in de Week van Gebed voor Eenheid onder de Christenen. Daarnaast is de Houtrustkerk verbonden aan het Vrijzinnig Beraad, een samenwerkingsverband van liberale kerkgenootschappen uit de regio, dat elkaar tweemaal per jaar ontmoet voor overleg. Samen met de Doopsgezinde gemeente, de Remonstrantse kerk, het Apostolisch Genootschap, de Vrijplaats, de Ekklesia, de Haagse Dominicus en de Quakers uit Den Haag en de NPB Vrijzinnigen Wassenaar en het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen uit Voorburg organiseert de Houtrustkerk in juli en augustus een zomerprogramma, dat bekend wordt gemaakt via nieuwsbrief en website. Er is een flyer beschikbaar van deze Vrijzinnige Zomerontmoetingen.

 

Deel dit