Vrijzinnig geloven

 

VVP

Oecumenische contacten

Oecumenische contacten

Samen met andere kerkgenootschappen in Den Haag vormt de Houtrustkerk het Oecumenisch Beraad Duinoord (OBD). Deelnemers aan dat beraad zijn de katholieke Ignatiusparochie aan de Elandstraat, de Quakers, ...
 
... de Evangelische Broedergemeente, de PKN-wijkgemeente Den Haag West (Maranathakerk en Bergkerk) en de gereformeerde Noorderkerk. Tweemaal per jaar organiseert dit overlegorgaan een oecumenische dienst: in september in de Vredesweek, en in januari in de Week van Gebed voor Eenheid onder de Christenen. Ook is er een gezamenlijke vesper in de veertigdagentijd, die steeds begint op Aswoensdag in de Elandstraatkerk. In de weken daarna is er elke woensdagavond tot Pasen een oecumenische vesper in de Maranathakerk, een gemeente waar we ook op andere wijze mee samenwerken (BethelBuurtBios, oecumenische leeskring en cafékring De Vrome Freule). Ook zijn er contacten met de Alevieten, een humanistische groep Turkse moslims en de Mobarak Moskee aan de Oostduinlaan.
 
 

Deel dit