Vrijzinnig geloven

 

VVP

Sociale zorg - Stad en Kerk

Sociale zorg - Stad en Kerk

Er zijn in Den Haag meer dan 2000 kerkleden actief in vrijwilligersprojecten. Wie daar aan mee wil doen kan een kijkje nemen op de website van Stek, de organisatie die namens de kerken allerlei projecten beheert in de stad (Stad en Kerk: www.stekdenhaag.nl).
 
Ook in onze eigen kerk proberen we de zorg voor elkaar en anderen handen en voeten te geven. Ons diaconaal team wordt gecoördineerd door Renske Mook (tel. 070-3239226). Zij staan ook in contact met de plaatselijke vluchtelingenhulp. Wekelijks gaan de bloemen uit de dienst naar iemand die aan huis gebonden is, iets te vieren heeft, steun verdient of zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de gemeenschap. Mensen die willen worden opgehaald voor de activiteiten kunnen contact opnemen met Jette Bloemsma (tel. 070-3230687). Ook als u een gesprek of bezoek wilt, kunt u haar bellen.