Vrijzinnig geloven

 

VVP

Sociale zorg - Stad en Kerk

Sociale zorg - Stad en Kerk

Er zijn in Den Haag meer dan tweeduizend kerkleden actief in vrijwilligersprojecten. Wie daar aan mee wil doen kan een kijkje nemen op de website van Stek (Stad en kerk), de organisatie die namens de kerken allerlei projecten beheert in ...
 
... de stad (stekdenhaag.nl). Ook in onze eigen kerk proberen we de zorg voor elkaar en anderen handen en voeten te geven. Onze kerk heeft ook een diaconaal team dat wordt gecoördineerd door Renske Mook. Zij staan ook in contact met plaatselijke hulp aan vluchtelingen. Wekelijks gaan de bloemen uit de dienst naar iemand die aan huis gebonden is, iets te vieren heeft of steun verdient. Mensen die willen worden opgehaald voor de activiteiten kunnen contact opnemen met Jette Bloemsma (tel. 070-3230687).