Vrijzinnig geloven

 

VVP

Vrijzinnige zomerontmoetingen

Vrijzinnige zomerontmoetingen

In de zomer is er in de kerk niets te doen. Of toch wel? In onderstaand overzicht treft u activiteiten in de zomermaanden  bij verschillende kerken in de regio Haaglanden: vrij zinnige zomerontmoetingen. We heten u van harte welkom!
 
Manna voor de ziel 
M uziek en poëzie als geestelijk voedsel. De teksten van Evelijne Swinkels- Braaksma, dichteres en predikant, gaan over wanhoop, duisternis, eenzaamheid maar ook over warmte, troost en hoop. Swinkels geeft haar gedichten vaak een vleugje humor mee en legt subtiel de verbinding met de goddelijke vonk. Zij neemt de lezer mee naar het kind èn naar de volwassene in het eigen leven. Zo zijn haar gedichten betekenisvol voor gelovigen en ongelovigen. Evelijne leest gedichten uit haar bundels ‘Als mijn piano wil ik zingen’ en ‘Rafelranden van licht’ afgewisseld met muziek gezongen en gespeeld door haar zoon Thijs, student aan het Koninklijk Conservatorium.
 
Entree Vrij
Locatie Remonstrantse kerk Den Haag
Data
Donderdag 8 juli om 20:00 uur
Extra Aanmelding niet noodzakelijk
   
   
 
Wat betekent het om vrijzinnig te zijn, in de praktijk?
Eén van de gesprekvormen die typerend zijn voor Quakers is gesprek vanuit de stilte’ (‘worship sharing’). Daarin delen we onze geloofsbeleving en geloofspraktijk met elkaar. De vraag die deze keer centraal staat is wat het voor ons betekent om ‘vrijzinnig’ te zijn. Wat betekent dat voor ons persoonlijk, in onze praktijk? ‘Vorm is inhoud’ voor ons als Quakers. We beginnen dus met uitleg hoe ‘worship sharing’ een uitdrukking is van onze vrijzinnigheid. Daarna krijgt iedere aanwezige de ruimte om het verhaal van de eigen vrijzinnigheid te delen met de anderen. Alleen luisteren mag natuurlijk ook. We komen bij elkaar in een grote huiskamer, met uitloopmogelijkheden. Meld je s.v.p. tijdig aan via e-mail of 06-24184801 (telefoon of WhatsApp). We regelen dan zo nodig een andere ontmoetingsplek bij te grote belangstelling om het Corona-proof mogelijk te maken.
 
Entree Vrij
Locatie Quakerhuis, Stadhouderslaan 8 Den Haag
Data
Vrijdag 9 juli om 19:00 - 21:00 uur
Aanmelden Via e-mail of 06-24184801
   
   
 
Een leerhuis over het gedachtengoed van Lev Tolstoi 
Zeer veel heeft hij geschreven. Boeken en novellen. Het meest bekend zijn uiteraard Anna Karenina en Oorlog en Vrede maar hij heeft daarnaast veel gepubliceerd over de relatie kerk en geloof  (het koninkrijk Gods is binnen in U!) en de relatie tussen geloof en de dagelijkse praktijk van het leven. Sieuwert Haverhoek heeft veel van de boeken die nog niet in onze taal waren verschenen vertaald uit het Engels. Hij houdt overal in het land lezingen en komt graag op de 11e juli met ieder die geïnteresseerd is  in gesprek. Op dit moment met zoveel geweld op veel plaatsen in de wereld zijn de ideeën van Tolstoi zo actueel en ook - bij tijd en wijle - radicaal.  Voel je van harte uitgenodigd om te komen! Wij, Ekklesia, zorgen voor koffie, thee en wat broodjes. Graag even een mailberichtje als je komt via dit e-mailadres.
 
Entree Vrij
Locatie Bart-kapel aan de Brouwersgracht 2k Den Haag
Data
Zondag 11 juli om 11:00-14:00 uur
Aanmelden Graag even een mailberichtje via dit e-mailadres
   
   
 

Een zomeravond met gedichten, gebeden, gezangen en muziek

Om wat er is
 
Het diepe zeeruim en de hoge bergtop
de veelkleurige dag en de duistere nacht
het hart dat een leven lang klopt in je borst
 
Inkt vol tekeningen, alfabet vol verhalen
val van de ster en sprong van de knop
mond die een lied zingt in oorlogstijd
 
De adem van de slaap, een nieuwe dageraad
kleine korrel en groot raadsel
hoofd dat buigt voor iets groots
 
(Jos van Hest, in: Dichter [aflevering ‘Geloof’], 2021)
 
Op deze avond brengen Ingrid de Bonth, Frederiek Muller, Hans Jacobi en Reinhold Philipp brengen gedichten, gebeden en muziek ten gehore van verschillende dichters en componisten.
 
Entree Vrij
Locatie Remonstrantse kerk Den Haag
Data
Woensdag 14 juli om 20:00 uur
Aanmelden Niet nodig
   
   
Wandeling langs beelden in het Zuiderpark
Het gebouw van het Apostolisch Genootschap ligt aan de rand van het Zuiderpark. Na ontvangst voor of in het gebouw maken wij een wandeling langs de verschillende beelden die het park rijk is. Bij de diverse prachtige beelden geven wij een korte toelichting. De wandeling gaat over gebaande wegen en is ook geschikt voor rollator of scootmobiel. Leiding: Hans en Joke Wolthuizen. Tijdig opgeven in verband met corona gaarne met e-mail aan Zomerstek via dit e-mailadres, met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Of tel.: 070-3181616.
 
Entree Vrij
Locatie Apostolisch Genootschap, Loevesteinlaan 170 (t.o. Almeloplein) Den Haag
Data
Dinsdag 27 juli om 14:00 uur (duur 1,5 uur)
Aanmelden e-mail aan Zomerstek (met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer), of tel.: 070-3181616.
   
   
 
Over de Laan van Meerdervoort
Coos Wentholt zal een verhaal houden over de Laan van Meerdervoort als verbindingsweg aan de noordkant van onze stad. De Doopsgezinde kerk is vlakbij het begin van deze laan, de Remonstrantse kerk is veel meer naar zee, maar ook de Houtrustkerk is vrij dicht in de buurt.
 
Entree Vrij
Locatie Doopsgezinde kerk Paleisstraat 8 Den Haag
Data
Woensdag 4 augustus om 20:00 uur
Extra Vooraf koffie drinken en na praten met eventueel een drankje
   
   
 
Geloven in een God die niet bestaat – zomerleeskring
‘Eén plus één is soms meer dan twee. Dat meer zou je heel voorzichtig God kunnen noemen. God ontbrandt aan het verkeer tussen mensen. En dat tussen is niet in, maar buiten ons...’
In 2007 schreef de vrijzinnige predikant Klaas Hendrikse het boek Geloven in een God die niet bestaat. Een geruchtmakend boek, dat zelfs besproken werd in bekende talkshows op tv. Veel mensen hebben het boek in de kast staan, maar nooit echt bestudeerd, of ervan gehoord zonder dat ze zijn betoog precies kennen. ‘God bestaat niet, maar ontstaat.’ Wat wordt daarmee door Klaas Hendrikse bedoeld? We gaan ook op zoek naar hoe we zelf in deze vraagstukken staan. Wat was en is nu ons godsbeeld? En wat zou het kunnen zijn? In deze zomerleeskring willen we die vragen met elkaar beantwoorden. Deze zomerleeskring is op vier dinsdagavonden in de maand augustus en zal worden begeleid door ds. Karl van Klaveren. Voor wie het boek niet kan bemachtigen is er een kopie beschikbaar voor 10 euro. Informatie en aanschaf kopie van het boek: e-mailadres, of tel. 06-11041992.
 
Entree Vrij
Locatie Nader te bepalen
Data
Vier dinsdagavonden in de maand augustus
Extra Informatie en aanschaf kopie van het boek: e-mailadres, of tel. 06-11041992
   
   
 
Religie en nationalisme binnen de Oosterse orthodoxie
D at religie en nationalisme tot een giftige cocktail kunnen leiden behoeft geen betoog. Tijdens zijn middelbare school periode werd ds. Marijn Vermet bijzonder geraakt door de oorlog in Joegoslavië. Als student deed hij regelmatig vrijwilligerswerk in diverse vluchtelingen kampen in Bosnië, en Servië. In de gesprekken die hij met vluchtelingen had, raakte hij onder de indruk van de bijzondere rol die de godsdienst speelde. Enerzijds gaf het hoop en perspectief in bange tijden en tegelijkertijd versterkte diverse religieuze teksten en religieuze leiders ook nationalistische superioriteitsgevoelens. Vanavond denken we na over religie en nationalisme binnen de Oosters orthodoxie, we bespreken ideeën van een belangrijke Servisch-orthodoxe Bisschop die een grote rol heeft gespeeld in het Servisch nationalisme tijdens de oorlog in de jaren ’90. Aan het eind van de avond is er aandacht voor de rol van religieus getint nationalisme in onze eigen samenleving.
 
Entree Vrij
Locatie Doopsgezinde kerk, Paleisstraat 8 Den Haag
Data
Donderdag 12 augustus om 20:00 uur
   
   
   
Een Buitenviering 
De Haagse Dominicus organiseert tijdens haar zomerreces een Buitenviering, namelijk op zo. 15 aug. a.s., om 10.30 uur in de duinen, bij Kijkduin. Op 5 september start ons reguliere vieringenschema weer. We komen dan weer live samen in de Bethel. Het streamen van de vieringen blijven we structureel doen.
 
Entree Vrij
Locatie In de duinen, bij Kijkduin
Data
Zondag 15 augustus, om 10:30
   
   
   
 
De verborgen Goethe 
Een zomeravond-lezing door drs. Katrijne Bezemer. Johann Wolfgang (von) Goethe (1749 – 1832) is vooral bekend als één van het grote duo Duitse schrijvers en dichters waartoe ook Schiller behoort. Maar Goethe had meer onbekende interesses buiten zijn schrijverschap om. Zo hield Goethe zich ook bezig met de kleurenleer en werd hij geïnspireerd door de soefi-dichter Hafez. Deze verborgen interesses, die het diepere leven van de mens betreffen, worden hier in de schijnwerpers gezet. Toegang gratis. Opgave noodzakelijk. In verband met de corona-maatregelen zijn er maar 24 plaatsen beschikbaar. Graag aanmelden bij Simon van Proosdij 06-52088057 of zijn e-mailadres.
 
Entree Vrij
Locatie Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119 Voorburg
Data
Woensdag 18 augustus, 20:00-22:00 uur
Aanmelden Bij Simon van Proosdij 06-52088057 of zijn e-mailadres.
Extra Aanmelden noodzakelijk vanege 24 plaatsen
   
 
Is de bevrijdingstheologie nog relevant in 2021? 
De Bevrijdingstheologie was groot in de ‘linkse’ jaren zestig en zeventig en is oorspronkelijk ontstaan in Latijns Amerika. De beweging had toen een sterke uitstraling naar het Westen en heeft grote groepen binnen en buiten de kerk geïnspireerd tot actie. Het is niet meer bekend bij de huidige generaties. Wat was het gedachtengoed en wat waren de effecten op de samenleving? Wie van ons heeft ervaring met deze beweging? Is deze vorm van theologie nog relevant in onze tijd ofwel heeft het nog bestaanrecht ? Hoe kan je het begrip “bevrijding” verstaan vanuit een religieus perspectief? Bevrijdt God nog steeds of is religie iets meer persoonlijk geworden geworden, iets tussen het individu en de Eeuwige? Over deze vragen gaan we met elkaar in gesprek en onderzoeken we samen deze ooit bloeiende spirituele beweging en haar betekenis voor onze tijd.
 
Entree €5 (geen kosten leden Vrijzinnig Delft)
Locatie Lutherse kerk, Noordeinde 4 Delft; door het hek, bellen aaan de deur
Data
Donderdag 19 augustus van 14:00 - 16:00 uur
Aanmelden Via e-mail Anja Schaafsma
   
   
 
Mantra zingen en bewegen
Houd je ook van (mantra) zingen en bewegen? Er zijn zoveel mooie liederen en mantra’s om samen te zingen, liederen vanuit de grote wereldreligies en van de oorspronkelijke volkeren zoals die van Hawaï of de Amerikaanse Indianen. Bij een aantal van deze liederen wordt ook gedanst, denk aan de liederen van de internationale beweging Dances for Universal Peace. Ik bied een zomersessie Mantra zingen en bewegen aan op een middag in augustus 2021. Na aanmelding stuur ik vooraf de liederen en de teksten op. In Corona- tijd hebben we het in Zoom gedaan maar het is zoveel fijner om het (hopelijk) weer live te kunnen doen. Je kunt ervoor kiezen om te luisteren en mee te zingen en als het prettig voelt kan je met een paar liederen meedansen. De dans wordt eerst rustig voorgedaan.
 
Entree €5 (geen kosten leden Vrijzinnig Delft)
Locatie Lutherse kerk, Noordeinde 4 Delft; door het hek, bellen aaan de deur
Data
Donderdag 26 augustus van 14:00 - 16:00 uur
Aanmelden Via e-mail Anja Schaafsma
   
   
 
 
   
   
   

Deel dit