Vrijzinnig geloven

 

VVP

Column van de predikant - apr 2018

Column van de predikant - apr 2018

Een goed gesprek. Er ontstaan in onze kerk soms interessante discussies. Dat kan over wissewasjes gaan, maar ook over relevante vragen. Zo merkte ooit een gemeentelid op dat de voorgangers op de houtrustkansel wel heel vanzelfsprekend...
 
...uitgaan van een persoonlijk godsbeeld, terwijl dat voor velen onvoorstelbaar is geworden. Sindsdien tracht ik zelf het geheimenis van God niet alleen aan te duiden met mensvormige metaforen, maar vooral ook als kracht: als de geest van liefde en vrede in mensen. Ook deze maand was er weer zo'n discussie. Het ging over de collecte. Over de vraag op welke plaats de collecte het beste tot zijn recht komt. De vroege kerk zamelde tijdens de samenkomst gaven in van arm en rijk, die men met elkaar deelde. Na afloop verdeelden de diakenen de restanten. Daar komt onze collecte vandaan. Om die reden leek een plaatsing in de liturgie me wel gepast. Maar vanuit de gemeente kwam bezwaar. Een aantal leden schreef een brief. Was de plaats na de uitzending en zegen niet heel symbolisch? Je gaat na de dienst de wereld in en voordat je gaat geef je aan de wereld. Ook herinnerde de plaatsing van de collectezakken op de tafel sommigen te veel aan een offer. We voerden een gesprek. De redenering van de groep overtuigde mij en ook de leden van de kerkenraad. Het was een voorbeeldige discussie, omdat niet de traditie de toon zette ('het is altijd zo geweest'), maar de inhoud. We concludeerden dat we vaker zo met elkaar in gesprek zouden moeten gaan. Niet bang zijn voor meningsverschillen, maar ze oplossen door op redelijke wijze argumenten uit te wisselen. Dat dat kan is bij deze discussie gebleken. Dat stemt hoopvol. Want een beschaafd democratisch debat is wezenlijk, niet alleen voor parlement of gemeenteraad, maar ook voor de kerk.
 
ds. Karl van Klaveren
 

Deel dit