Vrijzinnig geloven

 

VVP

Column van de predikant - jan 2018

Column van de predikant - jan 2018

Op 22 januari mag ik spreken over het Thomasevangelie in de Theosofische Vereniging. Ik beschouw dat als een hele eer. Net als Spinoza hebben de theosofen het christelijke Westen al vroeg gewezen op het goddelijk karakter van de wereld.
 
Naar mijn smaak een prikkelende waarheid, die ons in deze tijd van milieucrisis en objectivering van het leven kan leren om anders om te gaan met de aarde. Daarom wens ik u in de stijl van het bijbels scheppingsverhaal een 'tof' (goed, mooi) nieuw jaar met treffende woorden uit het Thomasevangelie: 'Ik ben het licht dat over het Al schijnt. Klief een stuk hout en daar ben ik, til een steen op en je zult me daar vinden.' 'Wie alles weet, maar zichzelf niet kent, die mist het Al.' 'Het koninkrijk komt niet door het te verwachten. Je kunt niet zeggen: 'Het is hier of het is daar.' Nee, het ligt uitgespreid over de aarde, maar de mensen zien het niet.' 'Laat wie zoekt voortgaan met zoeken, totdat hij vindt. En als hij vindt zal hij onthutst zijn, en onthutst zijnde zal hij zich verwonderen over het Al.'
 
ds. Karl van Klaveren
 

Deel dit