Vrijzinnig geloven

 

VVP

Column van de predikant - apr 2021

Column van de predikant - apr 2021

De nieuwe Eva’s van Pasen - Pasen nadert. Net over het randje van de maand april kijkt ze ons aan dit jaar. Ja, ik heb altijd het vreemde gevoel dat dit hoogfeest vrouwelijk is. De meeste mensen associëren Pasen met kale takken of een haas, ...
 
... maar mijn eerste gedachte is Eva, die ‘moeder van alle levenden’ wordt genoemd in de Bijbel. Pasen is het feest van het leven, dat sterker blijkt dan de dood. Zoals moederliefde vaak sterker is dan alles wat deze wereld aan wapens in huis heeft.
 
Ook aan het graf van Jezus blijkt dat. De vrouwen laten hun heer als enigen niet in de steek. Ze gaan na zijn dood op weg om zijn lichaam te balsemen. Zwartkijkers zullen zeggen: dat was vast hun taak. Maar ze vergeten dat deze vrouwen ook als enige* discipelen aanwezig waren op Golgotha. Bij de kruisiging. Een gevaarlijke plek voor leerlingen.
 
Het is een opvallend gegeven, dat wordt voorzegd in een vrouw die Jezus zalft tijdens een maaltijd voor zijn begrafenis. Een naamloze vrouw, waarvan Jezus zegt dat ze nooit vergeten zal worden. Vanwege haar liefde. Ik wil op Witte Donderdag met u nadenken over die wonderlijke gestalte. Op Goede Vrijdag zullen we met een aantal mensen uit onze kring het passieverhaal van Matteüs lezen. En met Pasen zal Petrus centraal staan, die door alle evangelisten samen met Judas wordt getekend als contrastfiguur tegenover die naamloze vrouw.
 
Zo ziet de Paascyclus er dit jaar uit. Lelijk woord eigenlijk. Paaskring is mooier. Ook omdat ze elk jaar weer terugkeert deze viering van het nieuwe leven aan het begin van de lente. Nieuw leven. Dit jaar heeft dat wel een heel bijzondere bijklank. “Laten we hopen dat “het normale leven” dit jaar weer de kop op mag steken. Net als de bolletjes dat doen vanuit de grond!
 
ds. Karl van Klaveren
 

 * Alleen in het veel later geschreven Johannesevangelie is dat anders

 

 

Deel dit