Vrijzinnig geloven

 

VVP

Even een groet - 89

Even een groet - 89
Een robot beantwoordt vragen over het stoïcisme - In Zoetermeer hebben we een filosofiekring. Het is een enthousiast en hecht gezelschap, waar ik altijd erg van geniet. Arie, een van de leden van deze groep, stuurde me deze week een opmerkelijke ...
 

Even een groet - 88

Even een groet - 88
Rest en de betekenis van de kunst - Zaterdag 7 januari om 14.00 uur, houdt de kunstenaar Marcel Wesdorp in de Houtrustkerk een verhaal over de betekenis van de kunst en de plek die de kerk daarin inneemt. Aanleiding is de officiële ...
 

Even een groet - 87

Even een groet - 87
Onbehagen en het herstel van vertrouwen - Je komt het begrip steeds vaker tegen: high trust society. Het is een interessant concept dat aangeeft dat een samenleving vertrouwen nodig heeft om goed te kunnen functioneren.
 

Even een groet - 86

Even een groet - 86
Zomaar wat gedachten - Vandaag ging ik voor in de Adventskerk. Een viering op Eeuwigheidszondag, waarin we de mensen noemen die van ons zijn heengegaan. Bij hun naam ontstaken we licht. Altijd weer indrukwekkend om mee te maken.
 

Even een groet - 85

Even een groet - 85
Wandelen en de wereld - Zojuist kreeg ik een bericht van Gerben, een goede kameraad die ook lid is van de Houtrustkerk. Hij heeft zijn tocht voltooid. En wat voor tocht ... Meer dan tweeduizend kilometer legde hij af.
 

Even een groet - 84

Even een groet - 84
Eenzaamheid - De crises lijken in onze tijd over elkaar heen te tuimelen. Al heb ik soms het idee dat het ook een kwestie van woorden is. Want er zijn talloze maatschappelijke problemen die je als 'crisis' zou kunnen typeren.
 

Even een groet - 83

Even een groet - 83
Het belang van oecumene - Aanstaande zondag 18 september is er in de Houtrustkerk geen dienst. We komen dan bijeen in de Noorderkerk voor een oecumenische dienst ter gelegenheid van de Vredesweek, die dit jaar  ...
 

Even een groet - 82

Even een groet - 82
Inspiratie - Soms voel je inspiratie in je opwellen. Het gebeurt meestal op onverwachte momenten. Bij mij is dat vaak op de fiets. Als ik even niets doe. 'Wu wei' noemen de Chinese wijzen dat. Ik sprak de tekst meteen in op mijn dictafoon en ...
 

Even een groet - 81

Even een groet - 81
Niemand reageerde - ‘Jullie Europeanen zijn echte fagots!’ Het is 7.08 uur. Ik zit vroeg in de ochtend bij Starbucks CS te werken aan mijn tussentijdse evaluatie Klinisch Pastorale Vorming. Deze klus moet echt af.
 

Even een groet - 80

Even een groet - 80
Gisteren zag ik een boeiende aflevering van Nieuwsuur, waarin Rob van Wijk en Tom Middendorp met elkaar van mening verschilden over de vraag of we het conflict in Oekraïne niet laten escaleren door leverantie van steeds zwaardere ...
 

Even een groet - 79

Even een groet - 79
Klimaatcrisis: gevolg van ons wereldbeeld? - Ik had het geluk om de lezing van professor Rick Benjamins, die morgen plaatsvindt in de Haagse Houtrustkerk, al eerder te kunnen bijwonen. In februari sprak hij in de Adventskerk, ...
 

Even een groet - 78

Even een groet - 78
Spiralen van hoop - Praten over de liefde. We doen het graag. Net als over vrede en recht. Gisteren was ik in Kijkduin. Ongewild ving ik flarden van gesprekken op. De mensen zaten hutje mutje op elkaar. Naast alle prietpraat viel me op dat ...
 

Even een groet - 77

Even een groet - 77
Stille Week en verzet - We gaan de Stille Week in. In een roerige tijd. Vorig jaar werd de wereld nog beheerst door een pandemie. Dit jaar speelt de oorlog door ons hoofd. We voelen ons machteloos. Toch kunnen we wel iets doen.
 

Even een groet - 76

Even een groet - 76
Spinoza en de procestheologie - In de vrijzinnige kerkelijke richting waartoe ik behoor en waarvan ik voorganger ben, is men op zoek naar een nieuw godsbeeld. Veel mensen in onze kring hebben moeite met het beeld van een persoonlijke God.
 

Even een groet - 75

Even een groet - 75
Troost in bange dagen - Het is oorlog. In Oekraïne worden mensen met bommen uit hun huizen verjaagd. Een grote vluchtelingenstroom is op gang gekomen. Het zijn donkere tijden. Ook in ons eigen hart voelen we dreiging. 
 

Even een groet - 74

Even een groet - 74
Wederzijds verzekerde veiligheid - Bij toeval kwam ik het interview weer tegen. Een televisiegesprek met Jaap de Hoop Scheffer, oud-secretaris-generaal van de NAVO. Het is een vraaggesprek uit 2017 met Nieuwsuur. In feite wordt daarin alles wat ...
 

Even een groet - 73

Even een groet - 73
Stof en geestkracht - Woensdag werd de klok geluid, schreef ik in het bericht dat ik zojuist verstuurde. Er gebeurde meer op die dag. In de avond waren we in de Elandstraatkerk bijeen met een groepje mensen uit onze kring, dat de ...
 

Even een groet - 72

Even een groet - 72
Dreigt er een wereldoorlog? - Bob Deen was ooit politiek adviseur van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en werkt tegenwoordig voor Instituut Clingendael. Deze Ruslanddeskundige noemde al op ...
 

Even een groet - 71

Even een groet - 71
Vasten als bezinning - Volgende week begint de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning. Ik zou graag met een klein groepje mensen deze vastenperiode intensiever willen beleven. Er is genoeg aan de hand in deze wereld en ons eigen ...
 

Even een groet - 70

Even een groet - 70
Ecologie en levensbeschouwing - Er vonden mooie gesprekken plaats in de Adventskerk. Het gebeurde bij een boeiende lezing van prof. dr. Rick Benjamins. Onder de titel 'Vrijzinnig en groen' sprak hij over een vergeten thema:
 

Even een groet - 68

Even een groet - 68
Crisis als creatie - In de filosofiekring in Zoetermeer zijn we bezig met een boek van Maarten Boudry. De titel spreekt tot de verbeelding: Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat (2019). Deze jonge Vlaamse wetenschapsfilosoof ...
 

Even een groet - 67

Even een groet - 67
Deze keer een groetje dat nog op de plank lag en nooit eerder is verstuurd. Het gaat om een video-meeting die ik in 2021 had met rabbijn Menno ten Brink van de Liberaal Joodse Gemeente te Amsterdam, georganiseerd door uitgeverij ...
 

Even een groet - 66

Even een groet - 66
De grenzen van goedheid - De barmhartige Samaritaan wordt vaak ten tonele gevoerd als voorbeeld. Niet van een geloof dat uitblinkt in vrome taal of fraaie dogma's, maar van een simpelweg praktiseren waar het ten diepste om gaat.
 

Even een groet - 65

Even een groet - 65
Nog een profeet die van ons heenging - Op Eerste Kerstdag – een dag vóór Desmond Tutu – overleed oud-diplomaat Edy Korthals Altes. Deze aimabele oude heer wist in de afgelopen jaren het verzet tegen de nucleaire wapenwedloop ...
 

Even een groet - 64

Even een groet - 64
Tutu vertelt - In de afgelopen week overleed Desmond Tutu. Een van de meest inspirerende nog levende legenden uit de 20e eeuw. In mijn opleiding kwam zijn naam vaak voorbij, omdat er veel ANC-studenten waren die in Kampen promoveerden.
 

Even een groet - 63

Even een groet - 63
De wet van de kosmos - Het diepste geheim van de kosmos is geen vijandschap, geen wreedheid, geen ongenaakbaarheid, maar barmhartigheid. Vanuit die barmhartigheid ben je voor je het weet bij de vragen van recht, gerechtigheid en ...
 

Even een groet - 62

Even een groet - 62
Tussen hoop en vrees - Troost. Wat kan troost bieden in een tijd die het tweelingbroertje lijkt van een achtbaan? Heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees happen we naar adem: een nieuwe harde lockdown dreigt.
 

Even een groet - 61

Even een groet - 61
Herwaardering van de ziel? - Ik las over een jonge theologe uit protestantse kring die gepromoveerd is op de ziel. Tja, de ziel. Valt daar nog iets voor te zeggen? De promovenda beweert dat de ziel toe is aan herwaardering. Is dat zo?
 

Even een groet - 60

Even een groet - 60
Levensadem en rust - 'Karl, hoe kom jij tot rust?’ Ik maakte, inmiddels al weer een jaar of drie geleden, een strandwandeling met Toon Vessies. ‘Door te werken,’ zei ik. Ik meende het serieus. Ik zag mijn werk was mijn passie. Daarin kwam ik tot rust.
 

Even een groet - 59

Even een groet - 59
Een surrealistische ontmoeting - Bijzondere ontmoeting gehad vandaag. Een in het zwart geklede jongeman komt het Urban Cafe binnen, waar ik zit te werken. Hij stelt zichzelf bij de bar voor. 'I am a traveller.'
 
[12 3  >>