Vrijzinnig geloven

 

VVP

Even een groet - 79

Even een groet - 79

Klimaatcrisis: gevolg van ons wereldbeeld? - Ik had het geluk om de lezing van professor Rick Benjamins, die morgen plaatsvindt in de Haagse Houtrustkerk, al eerder te kunnen bijwonen. In februari sprak hij in de Adventskerk, ...
 
... waar we na afloop een boeiende discussie hadden over zijn betoog dat onder de titel 'Vrijzinnig en groen' laat zien hoe liberale theologen dachten/denken over de relatie van de mens tot de aarde. Aan de hand van gedachten van Albrecht Ritschl, Albert Schweitzer, Hans Jonas en Catherine Keller stelt Benjamins de vraag of de mens zich ten onrechte heeft afgezonderd van de wereld van de natuur. Of hebben we als mensen echt een uitzonderingspositie? En: helpt het om anders over God te denken? Alles wat bestaat, bestaat uit relaties, zegt de Amerikaanse procestheoloog Catherine Keller. Ze ziet God als het geheel van alle relaties waaruit de wereld is opgebouwd. Zijn dat wegen die ons opnieuw kunnen verbinden met de aarde? Ook het boek Groene theologie van de Nederlandse theoloog Trees van Montfoort wordt door Benjamins kort besproken. Een unieke bijdrage aan het debat over de vraag of het joods-christelijk wereldbeeld schuldig is aan de klimaatcrisis, en of er mogelijkheden zijn om deze erfenis zo te formuleren dat ze ons aanzet tot zorg voor de aarde, en niet alleen voor onszelf als mensen. Want zoveel is duidelijk: wat ons dwarszit in onze moderne wereld is de eenzijdige nadruk op het welzijn van de mens. Een bepaald wereldbeeld dus.
 
Denk en discussieer met ons mee! U bent van harte welkom. na afloop zijn er hapjes en drankjes. De lezing begint om 15.00 uur en vindt plaats in de Houtrustkerk, Beeklaan 535 in Den Haag.
 
Met een groet,
Karl van Klaveren
 
 
 
 

Deel dit