Vrijzinnig geloven

 

VVP

Contact

Houtrustkerk Den Haag
Vrijzinnig geloven
 
Bezoekadres
Houtrustweg 1 (hoek Beeklaan 535) 
2566 GJ Den Haag
070-3457291
Emailadres Houtrustkerk Den Haag
 
In de directe nabijheid van de kerk moet tussen 18.00 en 24.00 worden betaald om te parkeren. Aan de Houtrustweg (langs het kanaal) zijn er nog wel mogelijkheden om gratis te parkeren.
 
Let op: als u komt met behulp van digitale navigatie voer dan het postadres in als eindbestemming. Bij sommige navigatiesystemen wordt u met het bezoekadres als eindbestemming door een fietssluis geleid.
 
Bereikbaar via tram 3 en 11 of bus 24.
 
Postadres
Beeklaan 535
2562 BE Den Haag
 
Kerkdiensten
Elke zondag van 10:30
 
Bankrekeningnummer Houtrustkerk
NL44 INGB 0000 1012 72
NL24 FVLB 0699 8427 51 (vrijwillige bijdragen)
tnv Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te 's-Gravenhage e.o.
 
De Houtrustkerk heeft een ANBI status. Zie ook de belastingdienst.
 
Lid of vriend worden
Als u overweegt om lid of vriend te worden van de Houtrustkerk dan kunt u schrijven naar ons emailadres. Voor meer informatie kunt u bellen met de predikant, ds. Karl van Klaveren (tel. 06-11041992). Voor het lidmaatschap wordt jaarlijks een vaste vrijwillige bijdrage gevraagd. Onze activiteiten zijn afhankelijk van uw steun.
 
 
 

 

 

Naam

Functie

Telefoonnummer

Mail

Adres

Karl van Klaveren predikant Houtrustkerk Den Haag

 

Karl van Klaveren
Predikant
06-11041992
p/a Beeklaan 535
2562 BE Den Haag
 Margriet Klijn kosteres Houtrustkerk Den Haag 2

 

Margriet Lagadeau
Koster
070-3457291
(tussen 9:00-16:00)
Houtrustweg 3
2566 HA Den Haag
Marieke Stoel cantor organist Houtrustkerk Den Haag

 

Marieke Stoel
Cantor-organist
070-3604517
 
Theo Hoogakker voorzitter bestuur diaken contact Houtrustkerk

 

Theo Hoogakker
 
Diaken
070-3651745
 
Tom Vreugdenhil bestuurslid ouderling contact houtrustkerk 2
 
Tom Vreugdenhil
 
Bestuurslid & ouderling
070-7371187
06-12750814
 

 

 

Robert van Venetië

 

Secretaris

06-18339373

Mail
 

 Joke Hoogakker Vroonhof Contact Houtrustkerk Den Haag

 

Joke Hoogakker-Vroonhof
Bestuurslid & voorzitter
070-3651745
06-26771010
 
 

 

Liesbeth Kromhout

 

Diaken

06-12280676

 

 

 

Jan van Nouhuys

 

Penningmeester

070-3643401

Mail
 

 

 

Ties van Venetië

Ouderling

070-3634377

Mail