Vrijzinnig geloven

 

VVP

Contact

Houtrustkerk Den Haag
Vrijzinnig geloven
 
Bezoekadres
Houtrustweg 1 (hoek Beeklaan 535) 
2566 GJ Den Haag
070-3457291
Email Houtrustkerk Den Haag
 
In de directe nabijheid van de kerk moet tussen 18.00 en 24.00 worden betaald om te parkeren. Aan de Houtrustweg (langs het kanaal) zijn er nog wel mogelijkheden om gratis te parkeren.
 
Let op: als u komt met behulp van digitale navigatie voer dan het postadres in als eindbestemming. Bij sommige navigatiesystemen wordt u met het bezoekadres als eindbestemming door een fietssluis geleid.
 
Bereikbaar via tram 3 en 11 of bus 24.
 
Postadres
Beeklaan 535
2562 BE Den Haag
 
Kerkdiensten
Elke zondag van 10:30
 
Bankrekeningnummer Houtrustkerk
NL44 INGB 0000 1012 72
tnv Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te 's-Gravenhage e.o.
 
De Houtrustkerk heeft een ANBI status. Zie ook de belastingdienst.
 
Lid of vriend worden
Als u overweegt om lid of vriend te worden van de Houtrustkerk dan kunt u schrijven naar ons emailadres. Voor meer informatie kunt u bellen met de predikant, ds. Karl van Klaveren (tel. 06-11041992). Voor het lidmaatschap wordt jaarlijks een vaste vrijwillige bijdrage gevraagd. Onze activiteiten zijn afhankelijk van uw steun.
 
 
 
 
Karl van Klaveren predikant Houtrustkerk Den Haag 
Karl van Klaveren
Predikant
06-11041992
p/a Beeklaan 535
2562 BE Den Haag
Email Karl Houtrustkerk Den Haag
   
 Margriet Klijn kosteres Houtrustkerk Den Haag 2
Margriet Lagadeau
Koster
070-3457291 (tussen 9:00-16:00)
Houtrustweg 3
2566 HA Den Haag
Email Margriet Houtrustkerk Den Haag
   
 Marieke Stoel cantor organist Houtrustkerk Den Haag
Marieke Stoel
Cantor-organist
070-3604517
Email Marieke Houtrustkerk Den Haag
   
 Jan van Nouhuys Houtrustkerk Den Haag
Jan van Nouhuys
Penningmeester & bestuurslid
070-3643401
Email Jan Houtrustkerk Den Haag
   
 Tom Vreugdenhil bestuurslid ouderling contact houtrustkerk 2
Tom Vreugdenhil
Ouderling & bestuurslid
070-7371187 / 06-82043879
Email Tom Houtrustkerk Den Haag
   
 Robert van Venetië Houtrustkerk Den Haag
Robert van Venetië
Secretaris & bestuurslid
06-18339373
Email Robert Houtrustkerk Den Haag
   
 Joke Hoogakker Vroonhof Contact Houtrustkerk Den Haag
Joke Hoogakker-Vroonhof
Voorzitter & bestuurslid
070-3651745
Email_Joke_Houtrustkerk_Den_Haag.png
   
 Ties van Venetië Moereels Houtrustkerk Den Haag
Ties van Venetië
Ouderling
070-3634377
Email Ties Houtrustkerk Den Haag