Vrijzinnig geloven

 

VVP

Houtrustkerk - Dit is Holland

Houtrustkerk - Dit is Holland
In oktober 2021 was de Houtrustkerk te bezien en te beluisteren in een programma van RTL4 - Dit is Holland. Ds. Karl van Klaveren en Ties en Robert van Venetië vertellen over de Houtrustkerk, Marieke Stoel is te horen op het orgel.
 

Onze kerkklok

Onze kerkklok
Om 10:00 uur, om 10:15 uur en om 10:30 uur wordt op zondagmorgen de klok van de Houtrustkerk geluid. Waarom? Wie het weet mag het zeggen. Het is in elk geval interessant het volgende te weten:
 
 

Vrijzinnigheid

Vrijzinnigheid
De oorsprong van het vrijzinnig gedachtegoed ligt in de Renaissance en het Humanisme. Met name in de overgang van de Middeleeuwen naar de nieuwe tijd. Een latere belangrijke periode in de vorming was de opkomst van de "Moderne Richting".
 

De Houtrustkerk

De Houtrustkerk
Rond 1900 werd ook in Den Haag uitsluitend orthodoxe prediking in de Nederlands Hervormde Kerk toegestaan en werden de vrijzinnigen “uitgedreven”. Noodgedwongen hebben de vrijzinnig hervormden daar in 1905 een vereniging gevormd.
 

Geschiedenis gebouw

Geschiedenis gebouw
De Houtrustkerk fungeert als centrum voor het kerkelijk leven van vrijzinnige protestanten in Den Haag en omgeving. Het L-vormige complex is ontworpen door enkele gemeenteleden en op 20 september 1936 werd de kerk ingewijd.
 

Vroegere predikanten

Vroegere predikanten
Hier ziet u een opsomming van alle vroegere predikanten die in de vrijzinnig hervormde gemeente en later in de vrijzinnig protestantse gemeente te Den Haag hebben gestaan. Dr. Nicolette Bruining mag hier niet ontbreken.
 

100 jaar VVP - eeuwig vrijzinnigheid

100 jaar VVP - eeuwig vrijzinnigheid
In 1913 werd de landelijke vereniging opgericht. Sinds 1904 was er al een Friese vereniging opgericht en in de jaren die volgden ontstonden in tal van plaatsen gelijke verenigingen (in Den Haag in1905). In 1906 vormden deze verenigingen een Centraal Comité...
 

Windhaan, weerhaan, torenhaan...

Windhaan, weerhaan, torenhaan...
Op het torentje van de Houtrustkerk staat een fiere haan. Maar… wat doet die haan daar? Een haan op een kerktoren is geen nieuwe verschijning; heel vaak staat een haan op een kerktoren en de geschiedenis gaat ver terug in de tijd.
 

Anekdote

Anekdote
Tijdens de tweede wereldoorlog zijn bij de aanleg van de Atlantikwall in 1942 veel huizen nabij het strand en de duinen afgebroken. Een leuke anecdote geeft een goede verklaring waarom de Houtrustkerk aan de afbraak ontsnapte.