Vrijzinnig geloven

 

VVP

Anekdote

Anekdote

Tijdens de tweede wereldoorlog zijn bij de aanleg van de Atlantikwall in 1942 veel huizen nabij het strand en de duinen afgebroken. Een leuke anecdote geeft een goede verklaring waarom de Houtrustkerk aan de afbraak ontsnapte.
 
Bij een bezichtiging ter plaatse in verband met de evacuatie, zou een van de bestuursleden met de Duitser naar het venster zijn gelopen, dat uitzicht geeft op het Verversingskanaal en op de sluisjes daarin. Vermoedend, dat de man weinig of geen verstand had van waterstaatkundige werken en van de zeesluizen, (let wel geen sluisjes, maar sluizen!), werd hem door Nicolette Bruining uitgelegd, dat bij vernietiging van het kerkgebouw door explosieven, er grote kans bestond, dat de sluiswerken werden geraakt en onklaar zouden worden. Bij hoog water en zeker bij een flinke stormvloed, zou het zeewater met grote kracht de stad binnendringen en wellicht de Zentrale Kommandantur bereiken. Een afdoend middel zou er niet zijn. In alle eenvoud voorgedragen was de uitwerking doeltreffend. De bezetter zag af van de afbraak van de Houtrustkerk.
 
Bron: Henk Frans (2020) Honderdzestig jaar vrijzinnig geloven in Den Haag. Van gymlokaal tot Houtrustkerk.
 
 
 
--------------------------
Foto: Richardkiwi - Höckerhindernisse, Atlantikwall Katwijk - Wassenaar, NL
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atlantikwall_Katwijk_-_Wassenaar,_H%C3%B6ckerhindernisse_01.jpg

Deel dit