Vrijzinnig geloven

 

VVP

Even een groet - 45

Even een groet - 45

Klimaatwake en historisch besluit - Nederland schreef wereldgeschiedenis in de afgelopen maand. Op 30 mei kreeg oliereus Shell een forse tik op de vingers van... een Haagse rechter. Een wereldprimeur, zoals ooit de Partij voor de Dieren dat was.
 
Momenteel lopen er 2000 vergelijkbare zaken in de wereld en men hoopt op een domino-effect dat ertoe zou kunnen leiden dat rechters bedrijven en overheden staats vaker zullen dwingen om zich aan het Klimaatakkoord van Parijs te houden.

Milieudefensie voerde hiermee een historische actie, waarbij net als in de stikstofkwestie opnieuw de rechter te hulp werd geroepen. Nu niet tegen de staat, maar tegen het bedrijfsleven. Een prima voorbeeld van 'tegenmacht'. Want een rechtstaat is meer dan een parlement met een grondwet. Ze bestaat ook uit de controlerende rechterlijke macht.

De trias politica functioneerde bij deze uitspraak. Zolang je het er mee eens bent natuurlijk, wat hier gebeurde. Want De Telegraaf kopte de dag na de uitspraak in koeienletters dat er 'een groene bom onder het vestigingsklimaat' was gelegd. Ik moest toen ik dat hoorde denken aan die andere discussie die veel in het nieuws is de laatste jaren. Een probleem waar pas na eeuwen discussie een streep door werd gehaald: de slavernij. Ook ter verdediging van dat mensonterend onrecht werd de economie in stelling gebracht.

Maar zou het niet zo zijn, net als in de discussies over corona, dat er helemaal geen sprake is van een dilemma. Het is duidelijk dat fossiele brandstoffen geen toekomst hebben en dat er maximale inspanningen nodig zijn om de transitie te maken. En ook dat het vijf over twaalf is. Nee, we mogen blij zijn dat we niet alleen in een democratie leven, maar ook in een rechtsstaat. Over honderd jaar zal men zeggen dat er op 26 mei 2021 in Den Haag geschiedenis werd geschreven.
 
Met een groet,
ds. Karl van Klaveren
 
 
P.S. Er is nog een hoopvol initiatief gestart in Den Haag, waar ook mensen van verschillende kerken aan meedoen: de Klimaatwake. Sinds 19 april vindt er een continue wake bij het Catshuis plaats om zolang als de kabinetsformatie duurt aandacht te vragen voor de urgentie van de klimaatcrisis. Wie wil meedoen kan zich aanmelden via de website van de organisatie of bellen met 'bovengetekende': tel. 06-11041992. Dan kunnen we misschien vanuit onze beide kerken een groepje formeren dat meedoet aan deze actie. Het webadres van deze actie is: https://deklimaatwakers.nl
 
Voor de impact van het hierboven genoemde besluit van de Haagse rechter zie het beknopt verslag van het onvolprezen NOS-op-3: https://nos.nl/l/2383683

Deel dit