Vrijzinnig geloven

 

VVP

Vrijzinnigheid

Vrijzinnigheid

De oorsprong van het vrijzinnig gedachtegoed ligt in de Renaissance en het Humanisme. Met name in de overgang van de Middeleeuwen naar de nieuwe tijd. Een latere belangrijke periode in de vorming was de opkomst van de “Moderne Richting”.
 
Dit was omstreeks 1860. Tegenover een tot nieuw leven gewekte orthodoxie, de Réveilbeweging, ontwik­kelde zich in de omliggende landen en ook in Nederland een moderne theologie. Deze werd gevoed door het wijsgerig idealisme, het culturele en politieke libera­lisme alsmede door het verlangen natuurwetenschap en godsdienst met elkaar te verzoenen. Een geloofsopvatting die afstand nam van het geloven op gezag en die onder andere gevoed werd door de nieuwste bijbelkritiek van die tijd, gericht op het Oude Testament. Naast de hoofdstroom die zichtbaar was als een strikt academische beweging ontstond in het derde kwart van die eeuw een religieus-ethische richting, later de “Ethiesch-Modernen”genoemd.
 
In Zuid-Holland werd op 3 oktober 1904 de Provinciale Vereniging opgericht. In 1960 werd onderzocht of de predikanten van de Vrijzinnige Vereniging konden worden beroepen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk in ’s-Gravenhage. De predikanten werden op 17 maart 1963 in de Grote of  Sint Jacobskerk door Ds. W. Sijbrandij, praeses van de Centrale Kerkenraad, bevestigd. In het jaarverslag van dat jaar wordt gememoreerd dat haar erevoorzitster mejuffrouw dr. N.A. Bruining deze plechtigheid bijwoonde. Sinds die tijd zijn wij onderdeel van de NHK en haar opvolgster: de Protestantse Kerk Nederland (fusie van NHK, Gereformeerde Kerken Nederland en de  Evangelisch Luthersche Kerk Nederland)
 
De vraag of wij een toekomst hebben moet maar beantwoord worden met een tegenvraag: waarom niet? Zolang kerk en christendom bestaan is er nooit een absolute eenheid van geloven geweest omdat de woorden en gedachten van ons basis-document, de bijbel, altijd weer op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden. De uit de bijbel afgeleide dogma’s, die de theorie en het geloof van de kerk formuleren, kunnen op dezelfde wijze persoonlijk gelezen en begrepen worden, dat hoort bij de menselijke zelfstandigheid en vrijheid, die we in het evangelie kunnen vinden.
 
Als we dat weten en geloven en blijven geloven zal er altijd, in of buiten de kerk, vrijzinnigheid in welke vorm dan ook blijven bestaan: wij hebben de toekomst!
 
Tekst ontleend uit: Molier, A.H.C. (2004) Terugblik op een eeuw Vrijzinnigheid.
 
Via deze link kunt u het boekje Molier (2004) downloaden.
 
 
 

Deel dit

Informatie Houtrustkerk

Agenda

Oecumenische dienst (S&T)
Zondag 21 Jan 2018 - 10:30-11:30
Houtrustkerk - Den Haag


Bezoek tentoonstelling van Anton Heijboer
24 Jan 2018 - 11:00-14:00
Gemeentemuseum - Den Haag


Kerkdienst; voorganger: dr. Arne Jonges
Zondag 28 Jan 2018 - 10:30-11:30
Houtrustkerk - Den Haag


Wijsgerige kring
Donderdag 01 Feb 2018 - 20:00-22:00
Houtrustkerk - Den Haag


Leeskring: "Heilige onrust"
Vrijdag 02 Feb 2018 - 20:00-22:00
Buurt- en Kerkhuis Bethel - Den Haag


Kerkomroep: diensten Houtrustkerk

Houtrustkerk
Houtrustweg 1
2566 HA Den Haag
14-01-2018 10:26 Luister
07-01-2018 10:23 Luister
31-12-2017 10:29 Luister
25-12-2017 10:19 Luister
24-12-2017 21:48 Luister
17-12-2017 10:27 Luister
10-12-2017 10:30 Luister
03-12-2017 10:26 Luister
26-11-2017 10:23 Luister
19-11-2017 10:25 Luister

Kerkomroep - tijdelijk!

Momenteel werkt de link op onze website naar de kerkomroep niet zoals u gewend bent. Hier wordt hard aan gewerkt. U kunt diensten beluisteren via deze link.

ANBI VVP Den Haag

Naam Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te ’s-Gravenhage en omstreken
RSIN 002601977
  Link naar meer informatie

Zoeken

Contact

Houtrustkerk
Beeklaan 535 (hoek Houtrustweg)
2562 BE Den Haag
070-3457291
Emailadres Houtrustkerk Den Haag
 
 
Postadres
Beeklaan 535
2562 BE Den Haag
 
In de directe nabijheid van de kerk moet tussen 18.00 en 24.00 worden betaald om te parkeren. Aan de Houtrustweg in het deel van de Vogelwijk (nabij Bosjes van Poot, langs het kanaal) zijn er nog wel mogelijkheden om gratis te parkeren.
 
Let op: als u komt met behulp van digitale navigatie voer dan het postadres in als eindbestemming. Bij sommige navigatiesystemen wordt u met het bezoekadres als eindbestemming door een fietssluis geleid.
 
De Houtrustkerk heeft een ANBI status.
 
rolstoel - kerkdiensten -  Houtrustkerk  logo-tring - kerkdiensten - Houtrustkerk  Rollator Houtrustkerk Den Haag