Vrijzinnig geloven

 

VVP

Activiteiten tijdens corona

Activiteiten tijdens corona

De coronacrisis zal het ons voorlopig nog wel even onmogelijk maken om samen te komen. Daarom leek het ons een goed idee om na te denken over alternatieve vormen om samen te zijn. Bestuur en kerkenraad hebben de volgende plannen ontwikkeld:
 
Kerkdiensten
We willen proberen om wekelijks een kerkdienst rond te sturen in schriftelijke vorm. Het rooster zal in die zin ongewijzigd blijven. Ook gastpredikanten wordt gevraagd om hieraan mee te werken. Marieke Stoel zal elke zondag via de kerkomroep vanaf 10:25 uur het orgel bespelen en tussen de muziek door de lezingen van die zondag voorlezen. Dit is te beluisteren via het kanaal van de Houtrustkerk op www.kerkomroep.nl. Dit kan zowel direct als achteraf. Over de invulling van Pasen wordt nog nagedacht. Alle woensdagen willen we van 19:00 – 19:15 uur meedoen met het landelijk initiatief om de klokken te luiden: 'klokken van hoop en troost' voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus.
 
Telefonisch pastoraat
Ties van Venetië, die het pastoraat coördineert, zal ervoor zorgen dat alle gemeenteleden die betrokken zijn bij het bezoekwerk de mensen die ze onder hun hoede hebben vaker zullen bellen dan ze gewend zijn. Indien gewenst is het natuurlijk altijd mogelijk om mensen te bezoeken, maar in principe willen we ons houden aan de wens van het kabinet om zoveel mogelijk de fysieke contacten te vermijden, juist ook bij oudere mensen en kwetsbare groepen. Laten we ook onderling contact houden met elkaar, bijvoorbeeld via de telefoon of door een kaartje te sturen. Skypen kan natuurlijk ook.
 
Nieuwsbrief en dagelijkse mailing
De nieuwsbrief is een van de weinige activiteiten die gewoon doorgang zal vinden op de gebruikelijke wijze. Daarnaast zouden we graag een dagelijkse mailing starten. Het idee daarvoor is als volgt: Om de dag stuurt de predikant een korte overweging of inspirerende tekst aan alle mensen die normaal de nieuwsbrief ontvangen. Eenmaal per week zullen die teksten worden verzameld en ook aan gemeenteleden worden bezorgd die geen e-mail hebben. Het mooiste zou zijn als ook gemeenteleden of vrienden hieraan mee zouden willen doen. Dan zou de predikant op maandag, woensdag en vrijdag een mailing kunnen uitsturen en iemand uit de gemeente op de andere dagen aan de beurt zijn. Als we dit met een groep van ongeveer tien mensen doen is iedereen eenmaal per maand aan de beurt om de tekst te verzorgen. Wie van u voelt ervoor om daaraan mee te doen? U kunt zich opgeven bij Joke Hoogakker (tel. 06-26771010 of via de mail Email Theo Houtrustkerk Den Haag. Het mooie is dat we op die manier echt in contact blijven met elkaar en niet alleen de predikant met de gemeente. We vragen u vóór zondag te reageren op dit initiatief.
 
Namens kerkenraad en bestuur,
Joke Hoogakker (voorzitter)
Karl van Klaveren (predikant)
 

Deel dit