Vrijzinnig geloven

 

VVP

Afscheid Edy Korthals Altes

Afscheid Edy Korthals Altes

Op 25 december 2021, Eerste Kerstdag, overleed econoom en oud-diplomaat Edy Korthals Altes op 97-jarige leeftijd. Hij heeft in de afgelopen decennia, in weerwil van hoge leeftijd en beperkingen, de dreiging van de gevolgen ...
 
... van de toenemende kernwapenwedloop – opnieuw breder en krachtig geestelijk geinspireerd – onder de aandacht gebracht van de “gewone burgers”, de politiek in het algemeen en onze regering in het bijzonder, via alle ons beschikbare media en zijn vele voordrachten. Zo hield hij in juli 2019 in de Houtrustkerk een bevlogen inleiding n.a.v. de vertoning van het zozeer aansprekende treininterview in 2010 tussen hem en Hella van der Wijst in het EO-tv-programma “Het Vermoeden”, dat daar ter plekke vervolgens spontaan de Initiatiefgroep tegen Kernbewapening is opgericht. Die kreeg, zoals u weet, de opdracht mee het zo breed mogelijk verspreiden van de toenemende zorgen over het op 8 mei 2020 opzeggen van het internationale Kernwapenverdrag en in het algemeen om de toegenomen allesvernietigende kernwapenarsenalen. Deze Initiatiefgroep heeft daarop een Verklaring in nauwe samenwerking met de Haagse en landelijke Raad van Kerken en vele vredesgroepen opgesteld; die is, in beraad met enige politieke partijen, aan de regering aangeboden. De heer Altes is ook nog kortgeleden uitgeroepen tot Vredesheld 2021 door onze burgervader van de Stad van Vrede en Recht. Tijdens de besloten uitvaartdienst in de Kloosterkerk op 3 januari 2022 zijn enige leden van de Initiatiefgroep (die inmiddels is opgegaan in het Haags Vredesinitiatief HVI) en Kerk en Vrede aanwezig geweest. Bij die gelegenheid is door deze organisaties - ook namens de Houtrustkerk - een gezamenlijke bloemenhulde gebracht aan deze onvergetelijke “havik die een vredesduif werd”. Op de website van de landelijke VVP staat een in memoriam van ds Karl van Klaveren. Tenslotte: wie het “treininterview” nog eens wil terugzien, gaat naar www.eo.nl. En dan is er ook nog de IKONuitzending van Het Vermoeden, waarin tussen Edy Korthals Altes en Annemiek Schrijver diens religieuze grondgedachten en motivering indringend worden doorgenomen. Zeer de moeite waard!
 

 

Deel dit