Vrijzinnig geloven

 

VVP

Collectedoelen april

Collectedoelen april

Zonder het bijna vanzelfsprekende gemak van de opgehouden schalen in de zondagsdienst zouden we onszelf ertoe kunnen zetten om, wekelijks of tweewekelijks, onze broodnodige giften over te maken naar de betaalrekening van de Houtrustkerk.
 
Deze is NL44INGB0000101272 te name van Ver. Vrijz. Prot. te Den Haag. De penningmeester zorgt dan voor zorgvuldige doorzending naar de goede doelen volgens het collecterooster.
 
Deze maand wordt er gecollecteerd voor de volgende doelen:
  • 1 april (Witte Donderdag): Collecte voor onze eigen diaconie.
  • 4 april (Pasen): Collecte voor het buurtwerk van de Lukaskerk
  • 11 april: Collecte voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Zuid-Afrika.
  • 18 april: Collecte voor Exodus: hulp en ondersteuning aan ex-gedetineerden.
  • 25 april: Collecte voor vakantieweken diaconale locaties, zoals de Kinderwinkel, Kariboe Bibi en de Paardenberg
De tweede collecte is zoals altijd voor de Houtrustkerk.
 
 

Deel dit