Vrijzinnig geloven

 

VVP

De Vrijzinnige Lezing

De Vrijzinnige Lezing

De Vrijzinnige Lezing werd dit jaar gegeven door prof. Hans Alma, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek, op vrijdag 26 maart in de Geertekerk te Utrecht. Alma liet zich inspireren door ‘een theologie van het mogelijke'.
 
Met verhalen en poëzie zocht ze ze naar kernwaarden van de christelijke traditie die uitdagen om op verantwoorde wijze om te gaan met elkaar en onze planeet.
 
Vanuit bekende kernwaarden als geloof, hoop en liefde bouwde ze haarbetoog op. Geloof zorgt ervoor dat de wereld om ons heen betekenis krijgt voor ons eigen leven. Geloven geeft ons leven zin omdat we ons daarmee in een verband plaatsen. Hoop biedt perspectief en kracht. Wel vraagt het om oefening. We moeten leren om te hopen. De liefde speelt daarbij een belangrijke rol, want het is liefde die ons verbindt met de wereld om ons heen. Het is ook de liefde die (al is die nog zo klein) een wereld van verschil kan maken.
 
Spiritualiteit kan ons helpen bij het werken aan een nieuwe en betere wereld. ‘Spiritualiteit is een duurzame houding van aandachtige, verbeeldingsvolle betrokkenheid op het bestaan dat zich opent naar het Goede, naar iets nieuws,’ aldus Alma. Zo kwam zij uit bij de spiritualiteit van het mogelijke. In het onmogelijke kan in een glimp duidelijk worden wat wél mogelijk is. Het is aan ons om hieraan deel te nemen, vanuit onze passie voor het onmogelijke en vanuit onze compassie voor onszelf en de ander.
 
Alma ziet mogelijkheden voor samenwerking tussen vrijzinnigheid en het religieus-humanisme. De door haar genoemde levenshouding vraagt om oefening. Juist de vrijzinnige en religieus-humanistische traditie biedt de ruimte om hier op een vrije en onderzoekende manier mee om te gaan.‘
 
Het hoopvol betoog van Hans Alma is te zien via YouTube.
 

 

Deel dit