Vrijzinnig geloven

 

VVP

Even een groet - 18

Even een groet - 18

Klokluiden voor het klimaat - Morgen, zondag 14 maart, worden er overal in het land klimaatacties gehouden onder de naam 'Klimaatalarm'. Aan dit initiatief doen ruim 100 landelijke organisaties mee.
 
 
Ook de Raad van Kerken in Nederland heeft zich hierbij aangesloten. Zij roept alle kerken in ons land op om om 15.00 uur de klok te luiden als teken van solidariteit met de aarde. Ook de Houtrustkerk en de Adventskerk zullen hun klok luiden als ondersteuning van deze actie.  Er is op zondag ook een online-gebedsviering van 15.00 tot 15.30 uur.
 
 
Raad van Kerken in Nederland Koningin Wilhelminalaan 3 3818 HN AMERSFOORT.
Tel. 033-4633844 Email: rvk@raadvankerken.nl IBAN: NL46 INGB 0000 3221 05
 
 
 
Van de website van de Raad van Kerken:
'De opwarming van de aarde, met alle gevolgen van dien, verontrust ons,' zo begint de oproep. ‘Vanuit diverse religies en levensbeschouwingen slaan wij alarm, juist omdat we geloven dat de aarde aan mensen is toevertrouwd. De toestand waarin de aarde verkeert, dwingt ons tot het nemen van verantwoordelijkheid. We slaan alarm, juist omdat we vertrouwen hebben in de toekomst.' Tegenover de doemscenario’s stellen de ondertekenaars het woord ‘vertrouwen’ centraal, dat zo cruciaal is in het gesprek over klimaatverandering. ‘Geen naïviteit, maar een betrokken vertrouwen dat mensen de ogen opent en oproept tot verantwoordelijkheid. Dat vertrouwen raakt onze ziel en ligt ten grondslag aan onze levensovertuiging.' (...) 'Er staat veel op het spel,' zo besluit de oproep, namelijk ‘het meest kostbare geschenk dat we in bruikleen hebben gekregen, ons gemeenschappelijke huis, de aarde. Wij slaan alarm, juist omdat we vertrouwen hebben in de toekomst en in alle goede krachten om van daaruit samen verantwoordelijkheid te nemen.'
 
Met een groet, 
Karl van Klaveren
 
 
 
 
 
 

Deel dit