Vrijzinnig geloven

 

VVP

Even een groet - 25

Even een groet - 25

Oervertrouwen - Wat is God? Wat is geloof? Het zijn onmogelijke vragen die door mijn hoofd spelen, omdat ik momenteel met een groepje mensen nadenk over de betekenis ervan. 'God' en 'geloof'. Het lijken begrippen uit een grijs verleden, ...
 
... niet meer van deze tijd. Heeft het zin om ze nog te stellen? Is de eenvoudige vraag 'Wat is leven?' niet veel concreter? Maar hoe meer ik erover nadenk, hoe minder zeker ik daarvan ben. Natuurlijk, we doen het voortdurend: leven. Vierentwintig uur per dag. Maar ook de vraag wat leven is,is niet gemakkelijk te beantwoorden. Terwijl ik vanmorgen vroeg naar het koffieapparaat liep voor wat troost, viel me iets in. Misschien, zo bedacht ik, is 'geloven' gewoon een levenshouding. Het onverklaarbare vertrouwen dat we hebben. Een geloof dat het goed komt. Dat er iets is dat ons draagt, helpt, inspireert. Waar die kracht ook vandaan mag komen. Ja, het is er, soms even. Niet altijd misschien, maar genoeg om ons niet alleen te voelen in deze zinloze werkelijkheid. Ja, misschien is God wel het leven zelf. En zijn alle grote religieuze tradities leerscholen in oervertrouwen. In al hun gebrekkigheid. Want het leven is, net als God, ten diepste een mysterie.
 
Met een groet,
Karl van Klaveren
 
 
 
 

Deel dit