Vrijzinnig geloven

 

VVP

Even een groet - 3

Even een groet - 3

Bij de inauguratie - Onlangs deed iemand bij mij verslag van haar lectuur van een Obama-biografie. Ze was ontroerd door het boek. Obama beschrijft daarin hoe hij overweegt om zich verkiesbaar te stellen voor het presidentschap.
 
Maar hij vraagt zich ook af wat hij kan bijdragen. Dan ontmoet hij een oude zwarte predikant, die hem zegt: 'Onze generatie heeft meegestreden met Dr. King. Wij waren de Mozes-generatie. De generatie die het beloofde land vanuit de verte mocht zien. Maar jij behoort tot de Jozua-generatie. Jullie zullen het land betreden.'
 
Ik vond het een mooi verhaal. Vandaag wordt Joe Biden geïnaugureerd als de 46e president van de Verenigde Staten. Tot welke generatie behoort hij? Het zal duidelijk zijn dat Trump een soort Simson was, die zichzelf fataal werd. Misschien wordt de oude Biden een nieuwe Samuel, op zoek naar een gezalfde die het stokje van de Jozua-generatie kan overnemen. Dat zou wel eens een vrouw kunnen zijn, Kamala Harris bijvoorbeeld. Hoe dan ook wordt het spannend hoe de politiek zich zal ontwikkelen aan de overzijde van de oceaan. De Nieuwe Wereld werd niet ten onrechte ook vroeger al het 'Wilde Westen' genoemd. We bidden dit continent als zegen de befaamde woorden toe uit de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring:
 
'We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.'
 
('Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen als gelijken zijn geschapen, dat zij door hun schepper zijn begiftigd met zekere onvervreemdbare rechten, en dat zich daaronder bevinden het leven, vrijheid en het nastreven van geluk.')
 
ds. Karl van Klaveren
 

Deel dit