Vrijzinnig geloven

 

VVP

Even een groet - 46

Even een groet - 46

Uut de tied - We hadden bij de vertaling van de Twentse Bijbel een probleem met 'gij zult niet', de tien geboden. Daar zie je dat scherpe onderscheid in mentaliteit. Het Nederlands is afstandelijker. Wij leerden vroeger dat het de taal van het gezag was. 
 
Nu hebben Saksen een beetje een hekel aan gezag dat van verre komt. Neem bijvoorbeeld ‘gij zult niet doodslaan’. Dan zeggen wij niet: 'Je zult niet doodslaan.’ Dan zeggen we: ‘Doodslaan, dat doe je niet’. ‘Stelen, dat doe je niet.’ ‘Echtbreken, dat doe je niet.’ Het is een beetje verwant aan ‘That’s not done.’ Dus een tukker praat liever vanuit de mentaliteit van zijn binnenste, dan vanuit het 'gij zult niet'.
 
Anne van de Meiden in Het vermoeden, 15 april 2001
 
 
Vorige week overleed Anne van der Meiden. Een begrip in de vrijzinnige wereld. Ooit schreef hij Een ander fundament, waarin hij zijn geloofsopvattingen uiteenzette. Maar zelf werd ik vooral door de man geraakt in interviews. Van de Meiden had theologie gestudeerd, maar was hoogleraar communicatiewetenschappen. Hij stond echter vaak op de kansel en preekte ook in het Twents, zijn moedertaal. Na zijn pensioen vertaalde hij de Bijbel in die streektaal, die volgens hem een heel eigen karakter had. Bovenstaand citaat uit een interview met Annemieke Schrijver geeft een indruk van wat hij daar mee bedoelde. De Biebel in het Twents is een fascinerende vertaling. Juist ook omdat de vertaler een vrijzinnig theoloog was. Overigens zat Van der Meidens vriend Hermans Finkers in de klankbordgroep waarmee hij vertaalkwesties besprak. Elke ochtend van 6 tot 9 uur werkte hij eraan. In het onderstaand interview kunt u het allemaal horen. Het is meer dan de moeite waard, ook omdat het Anne’s diepe relativerende spiritualiteit en zijn innemende persoonlijkheid goed in beeld brengt. Hij is ‘uut de tied’, zeggen ze in Twente als iemand gestorven is. Een bijna filosofische omschrijving van de dood, die zeker niet aangeeft dat iemand uit de tijd is. Een prachtige taal. Een prachtige man. 
 
Met een groet,
ds. Karl van Klaveren
 
Om het hierboven genoemd interview te bekijken: 
 
 

 

Deel dit