Vrijzinnig geloven

 

VVP

Geluidskwaliteit kerkomroep

Geluidskwaliteit kerkomroep

We maken bij de diensten in de Houtrustkerk al een aantal jaren gebruik van kerkomroep. Hiermee kunnen belangstellenden via internet met de kerkdiensten meeluisteren of er achteraf naar luisteren.
 
Het in de kerk opgenomen geluidssignaal wordt via een internetverbinding naar de computer van kerkomroep gestuurd en vanaf deze computer wordt het, ook weer via internetverbindingen, gestuurd naar degenen die er via hun computer om vragen.

Om de verbindingen niet te veel te belasten wordt het geluid gecomprimeerd, dat wil zeggen, er worden delen uit het geluid gehaald die niet of nauwelijks hoorbaar zijn, zodat er per tijdseenheid minder gegevens verzonden hoeven te worden. Bij veel compressie gaat dat hoorbaar worden. Bij ons was het geluid, met name van het orgel, niet erg goed, er zat vervorming in. Vorig jaar zijn we gaan proberen de kwaliteit te verbeteren door de compressie te verminderen, dat had wel enig resultaat, maar er bleef vervorming. Afgelopen april zijn wij wat uitgebreider gaan testen met de instellingen van de zender van de kerkomroep en, met hulp van de helpdesk van kerkomroep, zijn we achter de oorzaak gekomen. Het uitgangssignaal van de versterker is te sterk voor de ingang van de zender waardoor vervorming optreedt. We hebben hier nu een tijdelijke oplossing voor, zodat vanaf 3 mei de uitzendingen een stuk beter klinken. Aan een permanente oplossing wordt gewerkt. We hopen dat u zo nog beter kunt genieten van de diensten in onze kerk als u bent aangewezen op de kerkomroep.
 
Tom Vreugdenhil
Marieke Stoel

Deel dit